Byggearbeider stanser togtrafikken

Fredag kveld 26. mai stanses togtrafikken gjennom Tønsberg. Dette vil være den første togstansen i forbindelse med oppgraderingen av Tønsberg stasjon i år.  

  • Prosjektnyheter
  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 23. mai 2023 klokken 12:29

Maskin som jobber i solnedgang

Det vil pågå døgnkontinuerlige arbeider på Tønsberg stasjon i pinsen. Øystein Grue

Arbeidene på stasjonen skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må jobben gjøres i perioder med full stans i togtrafikken. Ved å utføre nødvendig arbeid i perioder med færre reisende, slik som i pinsen, sikrer vi at færrest mulig reisende og pendlere blir berørt.

For å legge til rette for kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen, pågår det omfattende forbedringer på banestrekningen. Bane NOR bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal gi et bedre togtilbud gjennom fylket. For tiden pågår det bygging på strekningene Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke-Barkåker og Tønsberg stasjon. Det vil være togstans på strekningen Stokke-Drammen-Brakerøya. 

Døgnkontinuerlige arbeider  

For å utnytte tiden best mulig vil det pågå døgnkontinuerlige arbeider fra natt til 26. mai, til tirsdag morgen 30. mai. Dagens kontaktledningsanlegg (KL-anlegg) skal skiftes ut i sommer, så hovedvekten av arbeidene nå er boring og utstøping av fundamenter til det nye KL-anlegget. 

Det vil ikke være til å unngå at naboer og andre som oppholder seg i sentrum hører at vi gjør byggearbeider denne pinsen. Også om natten. Bane NOR tilbyr derfor alternativ overnatting til naboer som berøres av støy over grenseverdiene om natten.  

Det vil også pågå døgnkontinuerlige arbeider ved Barkåker. Arbeidene der vil i hovedsak være å legge trekkerør, blåse fiberkabel og legge signalkabler. Dette arbeidet er ikke støyende.  

Konsekvenser for reisende  

Baneservice, Bane NORs entreprenør, har opprettet rigg- og anleggsområde rundt Tønsberg stasjon. Dette medfører at det vil være svært redusert kapasitet på parkeringsplassen på begge sider av jernbanelinjen. 

Fordi Erlandsens gate benyttes som anleggsvei, er det opprettet ny innkjøring til parkeringsplassen på østsiden. Tilkomst er via Stenmalveien over Bjørn Farmann parkering (kommunal parkeringsplass). Ny innkjøring er skiltet fra Stenmalveien.

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem - se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ. Reisende oppfordres til å beregne god tid.  

Trenger du å kontakte oss?

Vår nabokontakttelefon er bemannet alle hverdager fra kl. 9 til 15. I Pinsehelgen vil telefonen være bemannet hver dag mellom kl. 9 til 15. Telefonnummer: 904 19 578. E-post unb@banenor.no

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.


Publisert: 23. mai 2023 klokken 12:29