Plan for Tønsberg stasjon vedtatt

Tønsberg kommune har vedtatt reguleringsplan for oppgradering av Tønsberg stasjon. Stasjonen skal oppgraderes og bygges om for å legge til rette for flere togavganger.

  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 21. april 2022 klokken 10:18

Oppdatert: 21. april 2022 klokken 11:54

Illustrasjon toglinjer. stasjonsbygg og bebyggelse

Illustrasjon som viser oppgradert Tønsberg stasjon

- Nå kan vi sette i gang med videre arbeider på Tønsberg stasjon, sier prosjektdirektør i Bane NOR Lars Tangerås.
- Planlegging av jernbanetiltak er krevende og tar lang tid, så jeg er glad og stolt over at vi nå har fått på plass en vedtatt reguleringsplan. Jeg vil også få lov til å skryte av Tønsberg kommune, som vi har hatt et godt samarbeid med gjennom prosessen.

Enstemmig vedtak

Kommunestyret i Tønsberg vedtok 20. april enstemmig reguleringsplanen for oppgradering av Tønsberg stasjon. Bane NOR skal oppgradere stasjonen til fire plattformer og fullføre dobbeltsporet fra Jarlsbergtunnelen og inn til stasjonen. Oppgraderingen gjør det mulig å ta i bruk det nye sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo som står ferdig i 2025.

- Dette er et viktig tiltak for de reisende på Vestfoldbanen, sier Tangerås.
- Hvis vi ikke gjør denne oppgraderingen vil vi ikke kunne ta ut effekten av dobbeltsporutbyggingen på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker.

Bedre stasjon og bedre togtilbud

Byggeperioden i Tønsberg er forventet å være fra 2022 til 2025. Prosjektet vil innebære en rekke tiltak, blant annet oppgradering og forlengelse av plattformer, ny plattform til spor 4, ny heis til eksisterende undergang og nye lehus. Det blir også etablert nye sykkelparkeringer.

- Når oppgraderingen står ferdig i 2025, så vil vi ha en stasjon i Tønsberg som er bedre å bruke for de reisende, sier Lars Tangerås.
- Når vi også får muligheten til å kjøre flere avganger mellom Tønsberg og Oslo, så vil jeg si at dette er et realt løft for togtilbudet i Tønsberg og på Vestfoldbanen. Det er også et viktig bidrag til et mer bærekraftig og miljøvennlig transportsystem.


Publisert: 21. april 2022 klokken 10:18

Oppdatert: 21. april 2022 klokken 11:54