Bane NOR utlyser kontrakt på arbeid i Tønsberg

Nå er det mulig for interesserte å levere tilbud på arbeid i Jarlsbergtunnelen og på Tønsberg stasjon. I første omgang er det snakk om prekvalifisering av tilbydere.

  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 7. mars 2022 klokken 11:49

Oppdatert: 7. mars 2022 klokken 15:49

Illustrasjon av 4 toglinjer, stasjonsbygg og boligbebyggelse

Illustrasjon av oppgradert Tønsberg stasjon

Bane NOR gjennomfører omfattende forbedringer på Vestfoldbanen, for å legge til rette for flere avganger og kortere reisetid. Nå skal Tønsberg stasjon oppgraderes, for å kunne hente ut full effekt av det fremtidige sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo.

Hva skal gjøres i Tønsberg?
Dobbeltsporet fra Jarlsbergtunnelen og inn til stasjonen skal fullføres og sporområdet skal bygges om for å få fire spor til plattform. Eksisterende plattformer til spor 1, 2 og 3 skal oppgraderes og skal forlenges mot nord. Det kommer ny plattform til spor 4, øst på stasjonsområdet. Plattform 4 får en parallell gang- og sykkelvei i bakkant, og tre atkomstpunkter. Det blir ny heis til eksisterende undergang under sporområdet, nye lehus og sykkelparkeringer, både med og uten tak. Parkeringsarealene på østsiden av stasjonen utvides mot nord, men parkeringsplassen må gi fra seg noe areal til den nye plattformen og ombyggingen av sporene.

Om kontrakten
Kontrakten omfatter nødvendige arbeider i Jarlsbergtunnelen og på Tønsberg stasjon. Leveransen omfatter i hovedtrekk:
-Ombygging av eksisterende plattformer og bygging av en ny plattform.
-Ombygging av spor-arrangement og kontaktledning på stasjonsområdet.
-Tilpassinger og fornyinger av infrastruktur på stasjonsområdet og mot eksisterende grensesnitt ut over stasjonsområdet.
-Underbygningsarbeider og Jernbanetekniske arbeider.

Frist for innlevering av prekvalifisering er 28. mars i år og arbeidene skal være ferdige innen 31.12 2025.
Mer informasjon på Doffin(├ąpnes i ny fane).
Kontaktperson hos Bane NOR er Kristin Andresen, e-post: Kristin.Andresen@banenor.no

 

Fakta
-Dobbeltsporet mellom Barkåker og Tønsberg ble avsluttet inne i Jarsbergtunnelen i 2011 i påvente av nytt midlertid signalanlegg frem mot implementering av ERTMS (felles Europeisk signalsystem).
-Bane NOR har i etterkant besluttet å ikke bygge midlertidig signalanlegg, da det ville vært lite hensiktsmessig og heller gå direkte til ERTMS.
-Vestfoldbanen åpner med nytt ERTMS signalanlegg i 2025 på strekningen Drammen – Sem.


Publisert: 7. mars 2022 klokken 11:49

Oppdatert: 7. mars 2022 klokken 15:49