Høring av reguleringsplan

Reguleringsplanen for oppgradering av Tønsberg stasjon legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Stasjonen skal oppgraderes og bygges om for å legge til rette for flere togavganger fra stasjonen.

  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering Tønsberg stasjon
  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 11. oktober 2021 klokken 06:01

Oppdatert: 11. oktober 2021 klokken 17:34

Illustrasjon overbyde perronger og sykkelparkering

Illustrasjonsbilde som viser stasjonsbygget etter oppgradering

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 27.08.2021, UPB-sak nr.: 174/21 vedtatt å legge ut detaljreguleringsplan for Tønsberg stasjon til offentlig ettersyn.

Hensikt med planen

Bane NOR skal oppgradere Tønsberg stasjon til fire plattformer for å legge til rette for flere togavganger. Oppgraderingen gjør det mulig å ta i bruk nytt sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Oslo som står ferdig i 2025. Byggeperiode er forventet å være fra 2022 til 2025.

Dokumenter i saken

Dokumenter i saken finner du nederst på denne siden. De kan også ses på www.tonsberg.kommune.no(├ąpnes i ny fane) under «Kunngjøringer og Høringer». Finn riktig sak, trykk på «Kart og planinfo» og trykk på «Planinformasjon».

Du kan gi høringsuttalelse

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 22.11.2021. Merknader kan sendes via kommunens nettside, ved å bruke «Send uttalelse»-knappen under planinformasjon på kommunens nettside som beskrevet ovenfor.

Alternativt kan merknadene sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å merke uttalelse med «Tønsberg stasjon- planID 3803 20200199». Send gjerne kopi til postmottak@banenor.no merket med «sak: 202011386».

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i Utvalget for plan og bygg i Tønsberg kommune og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

Åpent infomøte 3. november

Det vil avholdes åpent informasjonsmøte i Bane NORs lokaler i Eckersbergs gate 3 i Tønsberg onsdag den 3. november mellom kl 18:00 og 19:00. Vi ber om påmelding på telefon, tekstmelding eller e-post.

Kontakt oss

Spørsmål om planen kan rettes til Gisle Rebnord Totland på telefon 90620518 eller e-post totgis@banenor.no. Det vil være mulig å avtale individuelt møte med oss, fysisk eller digitalt.

 


Publisert: 11. oktober 2021 klokken 06:01

Oppdatert: 11. oktober 2021 klokken 17:34