Oppstart regulering Tønsberg stasjon

Arbeidet med å etablere sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Oslo går fremover. I forbindelse med dette er det nødvendig å oppgradere Tønsberg stasjon, for å kunne kjøre flere tog på strekningen Tønsberg-Oslo.

  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering Tønsberg stasjon

Publisert: 20. november 2020 klokken 09:26

Oppdatert: 8. oktober 2021 klokken 13:06

Skisse, toglinjer, stasjonsbygg og parkeringsplass

Skisse av hvordan stasjonen kan bli, hentet fra 3D-modell.

- Vi trenger å bygge nye spor inn til Tønsberg stasjon, for å få full nytte av dobbeltsporet til Oslo, sier prosjekteringsleder arealplan i Bane NOR, Gisle Totland.
- Vi må også bygge om inne på stasjonen, og det arbeidet begynner vi å detaljplanlegge nå.

Bane NOR har varslet oppstart av detaljregulering av stasjonen, og området frem til Jarlsbergtunnelen. Målet er å få gjennomført reguleringen i løpet av 2021, slik at anleggsarbeidet kan skje fra 2022 til 2025. Du finner varsel om oppstart nederst på denne siden.

Omfang

- Arbeidene vi skal gjøre er i veldig stor grad jernbanetekniske, men det skal også gjøres omfattende arbeider på plattformene, sier Totland.
- For eksempel skal det bli fire spor til plattform, og alle plattformene blir forlenget. Det blir også nye lehus og sykkelparkeringer, og nye heiser til undergangen.

Det er ikke planlagt å gjøre arbeider på selve stasjonsbygningen. Parkeringsområdene vest for stasjonsbygningen blir heller ikke berørt. Men på andre siden av sporet blir det en del endringer, forteller Totland.

- Det blir noen endringer i parkeringen slik det ser ut nå. Vi kommer også til å bygge en ny gang- og sykkelvei bak den nye plattform 4. Så noen endringer blir det, men vi kommer til å få et bedre og mer moderne stasjonsområde.

Ikke del av utbyggingen sør for Tønsberg

- Det er viktig å understreke at dette prosjektet ikke berører planene for dobbeltspor videre sørover fra Tønsberg, sier prosjekteringslederen.
- Det er en egen prosess, som Bane NOR kommer til å informere mer om senere. Nå skal vi sikre at vi kan få full effekt av det nye dobbeltsporet til Oslo, slik at flere folk kan ta toget oftere.

For tiden pågår det utbygging av dobbeltspor på strekningene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen. Når disse to strekningene er klare, så kan det bli mulig å kjøre flere tog til Oslo. Men da er det nødvendig å få bygget om Tønsberg stasjon, sier Gisle Totland.

- Akkurat nå er vi helt i starten av reguleringsarbeidet. Det betyr at ikke alle detaljene er helt klare, det vil skje i løpet av 2021. Så vi kommer til å informere om hvor langt vi har kommet, og be om innspill, når detaljplanleggingen har kommet lengre.

Oppgraderingen av spor- og stasjonsområdet utløser behov for regulering. Sammen med Tønsberg kommune har Bane NOR igangsatt planarbeid for området. Planarbeidet gjennomføres i løpet av 2021.

Det er mulig å komme med kommentarer og innspill til oppstarten av planarbeider. Uttalelser kan sendes innen 18.12.2020 via  Tønsberg kommune(├ąpnes i ny fane) under «kunngjøringer og høringer». Finn riktig sak og trykk på «send uttalelse», sett kopi til postmottak@banenor.no.

Alternativt kan du sende e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til postmottak@banenor.no.


Publisert: 20. november 2020 klokken 09:26

Oppdatert: 8. oktober 2021 klokken 13:06