Ensporet drift på Sandnes sentrum stasjon i sommer

På grunn av arbeidene på Sandnes sentrum stasjon vil det være ensporet drift i 8 uker i sommer.

  • Prosjektnyheter
- I sommer skal det gjøres arbeider på plattformene på Sandnes sentrum stasjon. Arbeid på plattform er så nær sporene, at vi av sikkerhetsmessige grunner må stenge sporet til plattformen det jobbes med. Det betyr at alle tog uansett retning går i samme spor gjennom sommeren. Først går togene en periode fra plattform 6, deretter en periode fra plattform 5, sier prosjektleder Jostein Grøstad Brottveit.

Risa AS, som en entreprenør, vil ha i snitt 15 arbeidere på stasjonen gjennom sommeren. I de mest hektiske periodene vil det være 25 arbeidere i sving på en gang. Det vil derfor være stor tverrfaglig byggeaktivitet på området rundt stasjonen og på plattformene. Risa vil jobbe med én og én plattform av gangen, først plattform 5. I denne perioden vil alle tog gå fra plattform 6.

I siste periode med ensporet drift (15. juli til 11. august) vil ikke togene stoppe for på- og avstigning på Skeiane stasjon. Brottveit ber reisende om å benytte Sandnes sentrum stasjon, plattform 5.

- Fordi noe av arbeidene som skal gjøres er fresing av betong, vil det i perioder bli en del støy fra arbeidene. Vi har forståelse for at dette kan være slitsomt for de som bor aller nærmest. Vi kommer til å jobbe døgnkontinuerlig, men forsøker så langt det lar seg gjøre å legge støyende arbeider til dagtid, sier Brottveit.

Prosjektlederen sier at fornyelsen av stasjonen vil gi den et estetisk løft han håper at de reisende vil sette pris på. Det vil bli lagd nye leskur, delvis nytt belysningsanlegg, og en fornyelse av høyttaleranlegget.

Periode med ensporet drift i sommer:

  • Fra 15. juni til 14. juli er spor 5 stengt. Dette er sporet i retning Stavanger. I denne perioden går alle tog i begge retninger fra spor 6.
  • Fra 15. juli til 11. august er spor 6 stengt. Dette er sporet i retning Egersund. I denne perioden går alle tog i begge retninger fra spor 5.