Bane NOR utlyser kontrakt på arbeid i Sandnes

Bane NOR lyser ut kontrakt på arbeidene på Sandnes sentrum stasjon. Arbeidene er første del av et fornyelsesprosjekt på stasjonen.

  • Rogaland
  • Sørlandsbanen
  • Oppgradering Sandnes stasjon
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 21. desember 2023 klokken 10:27

Om kontrakten

Kontrakten for fornyelsesprosjektet vil omfatte arbeider både på og ved eksisterende plattformer. Det skal gjøres dreneringstiltak for samtlige eksisterende trapper og ramper, belysning forbedres og nye håndløpere blir installert. På plattformene skal eksisterende leskur erstattes av nye, og det skal i tillegg settes opp ett nytt leskur på hver plattform. Andre deler av leveransen består av:

  • Fornye dekke på hver plattform med nytt taktilt belegg og nye ledelinjer
  • Høyttaleranlegg fornyes og forbedres
  • Nye avfallsdunker
  • Ny belysning i undergang i Kirkegata

Frist for innlevering av tilbud er 08.02.2024 og arbeidene skal være ferdige innen 02.09.2024. Mer informasjon på Doffin(├ąpnes i ny fane). Kontaktperson hos Bane NOR er kontraktsrådgiver Jon-Petter Kristiansen, e-post: jon-petter.kristiansen@banenor.no.

Bakgrunnen for arbeidene 

De siste tiårene har det vært betydelig vekst i passasjertall på Jærbanen. Det er inngått en byvekstavtale mellom staten ved Jernbanedirektoraret og Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune. Avtalen setter søkelys på trafikkutfordringene og arealutviklingen i regionen. Partene skal samarbeide om virkemidler for å utløse utbyggingspotensialet i sentrumsområder og ved viktige knutepunkter, stasjoner og holdeplasser.

I forlengelsen av avtalen utløses behovet for nye adkomster til stasjonen. Bane NOR satt i gang to prosjekter; et fornyelsesprosjekt, og et prosjekt for nye heiser og trapper. Det første prosjektet omfatter plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner knyttet til stasjonen. Prosjektet har oppstart våren 2024. Prosjektet for nye heiser og trapper vil etter planen ha oppstart høsten 2024. 


Publisert: 21. desember 2023 klokken 10:27