Snakker med politikere og innbyggere

Bane NOR jobber med å planlegge flere tiltak langs Kongsvingerbanen for å øke kapasiteten på jernbanen og legge til rette for vekst i godstrafikken. For å informere, og få innspill til arbeidet, gjennomføres flere møter med politikere og innbyggere.

  • Planprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering av Kongsvingerbanen

Publisert: 2. april 2024 klokken 09:25

Bilde av tilhørere på møtet om utbygging på Bodung

Mange interesserte tilhørere på møte om Bodung Foto: Gunnar Børseth

I dag jobber Bane NOR med til sammen fem prosjekter langs Kongsvingerbanen. Dette er forskjellige tiltak som kryssingsspor, sanering av planoverganger, stasjonstiltak, og nye spor inne på Norsenga tømmerterminal. Ytterligere prosjekter er på gang, men planleggingsarbeidet på disse prosjektene disse har ennå ikke startet opp. 

Ønsker innspill til planarbeidet

For å gjøre riktige beslutninger er det svært viktig med god informasjon til og dialog med politikere som skal vedta reguleringsplaner. Bane NOR har derfor vært på møter både i Kongsvinger og Nes kommuner denne ettervinteren. I tillegg har det vært møte med Jernbaneforum for Kongsvingerbanen hvor en videre gruppe politikere fra lokale kommuner og fylkeskommunen er representert.
I alle disse møtene har det vært fokus på å informere om prosjektene, planleggingsarbeidet og hva Bane NOR trenger av tilbakemeldinger for at planene skal bli best mulig.

I disse dager starter Bane NOR en ny planprosess for regulering på Bodung og 20. mars ble det arrangert et informasjonsmøte for naboer og andre interesserte. Vi har tidligere jobbet med en reguleringsplan på Bodung, men den gang ble ikke saken ferdigbehandlet og godkjent av Nes kommunestyre. Kommunen og Bane NOR er nå enige om å gjøre et nytt forsøk, hvor en prosess med god involvering og medvirkning blir vektlagt. 

-  Det at vi nå starter en ny reguleringsprosess viser at vi har et oppriktig ønske om å finne en løsning vi kan samles om, og at vi har tro på at det skal være mulig, sier prosjektsjef Elisabeth Nordli.

På Bodung planlegges det blant annet for et nytt kryssingsspor vest for dagens hovedspor, ny løsning for planovergang ved Bodung stasjon og sanering av 4-5 usikrede driftsoverganger nord for stasjonen.
Ca. 30 svært engasjerte naboer og andre interesserte kom med mange gode innspill som Bane NOR nå tar med seg videre i planleggingsprosessen.

Sikkerhet er viktig

Samtidig som vi jobber for å bedre kapasiteten på toglinjen er også sikkerhet en prioritert oppgave for Bane NOR. Langs Kongsvingerbanen er det mange usikrede planoverganger, og senest i 2023 var det en ulykke med tragisk utfall. I sammenheng med de pågående utbyggingene ønsker vi derfor å legge ned så mange planoverganger som mulig og spesielt er de usikrede planovergangene prioritert.

Nedleggelse av en planovergang har ofte stor påvirkning på folks hverdag og god planlegging er derfor spesielt viktig. Vi ønsker samarbeid og tett og god dialog med berørte parter, slik at vi sikrer gode løsninger for grunneiere og brukere av planovergangene.


Publisert: 2. april 2024 klokken 09:25