Nå begynner detaljplanleggingen på Norsenga

Norsenga tømmerterminal skal få høyere kapasitet for håndtering av tømmer. Norconsult har fått oppdraget med å detaljprosjektere ombyggingen.

  • Kongsvingerbanen
  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering av Kongsvingerbanen

Publisert: 13. juni 2024 klokken 09:00

Håndtrykk mellom to smilende mennesker

Kristian Aunaas fra Norconsult og Elisabeth Nordli fra Bane NOR var godt fornøyd med å få signert kontrakten. Foto: Esben Svendsen, Bane NOR

- Jeg er veldig godt fornøyd med å ha fått med Norconsult på laget, sier prosjektsjef Elisabeth Nordli i Bane NOR.
- De har erfaringen og kompetansen vi trenger, og kjenner også prosjektet fra før, så jeg er trygg på at vi får til et godt samarbeid.

Norsenga tømmerterminal ligger ved Kongsvinger stasjon. Terminalen har i dag en kapasitet på 650.000 kubikkmeter tømmer, men det er behov for å øke denne kapasiteten, for å håndtere vekst i tømmernæringen. Planen er å utvide kapasiteten på Norsenga til opp mot 1.000.000 kubikkmeter tømmer.

- Dette er et sterkt ønsket og etterspurt prosjekt, sier Nordli.
- Brukerne av terminalen, altså godsoperatørene, ønsker økt kapasitet, og det har de ønsket i lang tid. Planleggingen har pågått en stund, og nå er vi endelig klare for å starte arbeid med detaljprosjektering.

- Veldig stolte!

Det er rådgivningsselskapet Norconsult som har blitt tildelt kontrakten, som ble signert 11. juni. Kontrakten inneholder både detaljprosjektering, byggeplan og bistand i anleggsfasen. Direktør for samferdsel i Norconsult Kristian Aunaas sier at han ser frem til å komme i gang.

– Vi er svært fornøyde med at Bane NOR nok en gang har valgt Norconsult til et stort jernbaneprosjekt, sier Kristian Aunaas, direktør Samferdsel i Norconsult.
- Jeg er sikker på at vårt erfarne team vil bidra til å gjøre dette til et vellykket infrastrukturprosjekt. En nøkkel til suksess er systematiske arbeidsprosesser og et tett tverrfaglig samarbeid mellom Bane NOR og Norconsult.

Teknisk krevende

Ombyggingen av Norsenga skal ikke innebære en stor utvidelse av selve terminalområdet, og arbeidene skal foregå inne på jernbanens egne områder. Det er likevel viktig med grundig prosjektering, siden området har sine utfordringer, kan Kristian Aunaas fortelle.

- Jeg var med da vi gjorde grunnundersøkelser på Norsenga, så jeg vil si det er et teknisk krevende prosjekt, med tanke på det geotekniske og det som går på grunnforhold. Dette er et stort prosjekt, og helt klart et tverrfaglig prosjekt. Vi må trekke veksler på det vi har av kompetanse i Norconsult for å gjøre en god jobb, sier Aunaas.

Prosjektsjef Elisabeth Nordli sier seg enig i at prosjektet er teknisk krevende.

- Det er stort sett bare spor og jernbaneteknikk alt sammen, så man må kunne sin jernbane. Det synes jeg er spennende, det er ikke alle prosjekt som har så mye jernbane i seg. Nå går vi inn i en intens periode med planlegging og prosjektering, slik at vi kan starte opp byggingen senest i 2027.  


Publisert: 13. juni 2024 klokken 09:00