Inngikk rådgiverkontrakt for Kongsvingerbanen

Bane NOR har inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om rådgivingstjenester for fire tiltak på Kongsvingerbanen. Hensikten med tiltakene er å øke kapasiteten og legge til rette for vekst i godstrafikken.

  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering av Kongsvingerbanen

Publisert: 5. juli 2023 klokken 15:26

Prosjektdirektør Martin Hove i Bane NOR og direktør Theis Rasmussen i NIRAS Norge AS signerer kontrakt for rådgiverkontrakt på Kongsvingerbanen. Foto: Elisabeth Nordli, Bane NOR

For å styrke kapasiteten for godstrafikk har Bane NOR startet arbeidet med flere mindre tiltak langs Kongsvingerbanen. Nå er det inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om reguleringsplanarbeid, byggeplanprosjektering, teknisk rådgivning og prosjektstøtte i utarbeidelse av planer for fire tiltak. 

Spesielt viktig blir det å finne gode og kostnadsoptimale løsninger, effektive faseplaner og legge til rette for minst mulig stenging og mest mulig normal drift i byggeperioden.
Oppdraget starter i august 2023 og vil pågå fram til byggestart, som etter planen skal skje i 2026, samt at det kan bli noe oppfølging i byggetiden. 

- Vi er svært godt fornøyde med å få en erfaren rådgiver som NIRAS Norge med på laget. NIRAS har vist en svært god forståelse for oppdraget, og hva som kreves for å gjennomføre prosjektet på en god måte, sier prosjektdirektør Martin Hove i Bane NOR.

Skal øke andelen gods på bane

Til tross for at Kongsvingerbanen allerede er en strekning med høy kapasitetsutnyttelse har den fortsatt et stort potensial for vekst i godstrafikken. Ved å etablere flere kryssingsspor, og forlenge eksisterende kryssingsspor, legger prosjektet til rette for å øke andelen gods på bane. Et viktig tiltak er at kryssingssporene nå blir dimensjonert for ekstra lange godstog på inntil 740 meter.
Tiltakene vil også bidra til å bedre stabiliteten og fleksibiliteten i togtrafikken for både person- og godstog.

Kontrakten som er inngått med NIRAS gjelder de fire tiltakene;  Rånåsfoss stasjon, Bodung kryssingsspor, Seterstøa planovergang og Galterud kryssingsspor. I tillegg til planlegging av kryssingsspor gjelder oppdraget også etablering av plattformer, veier og parkeringsplasser samt planlegging av nye hus for teknisk infrastruktur.
Les mer om de enkelte tiltakene på vår nettside for prosjektet.

- Prosjektene på Kongsvingerbanen er ekstremt viktige for den videre utviklingen av godstrategien, noe som NIRAS er opptatt av å bidra med. Selve prosjektene på Rånåsfoss, Bodung, Seterstøa og Galterud er tverrfaglige interessante prosjekter der mange fag kommer i fokus. Vi gleder oss til å sette i gang, sier Theis Rasmussen, administrerende direktør i NIRAS Norge


Publisert: 5. juli 2023 klokken 15:26