Arbeider på Kolbotn i 2024

Ombyggingen av Kolbotn stasjon er i gang, og i sommer skal vi gjøre flere tiltak som vil medføre støy. Arbeidene inkluderer boring og spunting i sporområdet på stasjonen.

  • Østfoldbanen
  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering av Kolbotn stasjon

Publisert: 14. juni 2024 klokken 13:16

Anleggsarbeid på plattform

Arbeidene som skal utføres på Kolbotn sommeren og høsten 2024 inkluderer grunnarbeider og fundamentering. I perioder vil det bli støy utover grenseverdiene for støyende arbeider på dag- og kveldstid som fremgår i reguleringsplanen for Kolbotn stasjon.

Lenke til reguleringsplanen.(åpnes i ny fane)

Stasjonen stenges i to uker

Blant arbeidene som skal utføres i sommer er etablering av spuntvegger under sporet, der det skal bygges ny undergang. Disse arbeidene kan kun utføres når det ikke går tog, og Kolbotn stasjon blir derfor stengt for passasjertrafikk fra 22. juli til 5. august 2024.

Det skal utføres arbeider som graving, sveising, spunting, pigging, boring og ut- og innlasting av masser. Arbeidene innebærer at vi skal fjerne sporet og grave opp deler av plattformen. Dette vil bli reetablert, slik at stasjonen vil fungere som vanlig når den åpner for persontrafikk igjen.

I perioden stasjonen er stengt planlegger vi å gjennomføre de mest støyende arbeidene mellom klokken 07.00 og 23.00, og planlegger i utgangspunktet ikke svært støyende arbeid nattestid. Siden oppgavene vi skal utføre er tidskritiske kan det likevel bli nødvendig å utføre arbeid om natten. De mest berørte naboene vil bli varslet om dette.

Spesielt spunting medfører mye støy for omgivelsene. Dette arbeidet skal ikke pågå i hele toukersperioden da stasjonen er stengt. Vi kommer til å varsle de nærmeste naboene om disse arbeidene når vi vet nøyaktig hvilke datoer det gjelder.

Her kan du laste ned støykart som viser hvilke eiendommer som blir mest berørt av spuntingen på dag- og kveldstid:

St√łykart Kolbotn

Andre arbeider

Det vil pågå arbeider også etter at stasjonen gjenåpnes for passasjertrafikk 5. august. Disse arbeidene vil også innebære støy, spesielt i august og september. Resten av høsten er det planlagt mindre støyende arbeider.

Varsling og alternativ overnatting

Bane NOR kommer til å sende SMS-varsel til berørte naboer i forkant av spesielt støyende arbeider. Ved nattarbeider vil vi tilby alternativ overnatting til de som bor mest utsatt til.

Vi beklager ulempene arbeidene våre medfører. Dersom du har spørsmål om arbeidene ber vi deg om å ta direkte kontakt med prosjektet.  


Publisert: 14. juni 2024 klokken 13:16