Stenger deler av Fjordveien 10.-13. mai

Det er nødvendig å stenge deler av Fjordveien, når det skal legges om høyspent i gaten.

  • Østfold
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Nyheter og aktuelt
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Østfoldbanen

Publisert: 7. mai 2024 klokken 12:30

Dronefoto som viser strekningen som blir stengt.

Det strekningen mellom Nyquists gate og Steinullbakken som blir stengt. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Arbeidet skjer på strekningen mellom Dr. Galtungs vei og Teglverksveien.

Fjordveien blir derfor stengt for gjennomkjøring fra Nyquists gate til Steinullbakken fra klokken 0200 natt til fredag 10. mai til og med klokken 0500 mandag 13. mai.  

Arbeidstid fredag og lørdag: 07 til 21.
Arbeidstid søndag: 07-05 (asfaltering etter klokken 21).

Det er nødvendig med nattarbeid natt til mandag, for å sikre at Fjordveien kan åpne innen morgentrafikken tar til mandag morgen.

Omlegging av høyspenttraséen er en del av forberedelsene for etablering av nytt stasjonsområde.  

Fortau på østsiden av Fjordveien holdes åpent for myke trafikanter gjennom hele helgen.

Det blir tilrettelagt for at beboere i området kan kjøre til og fra sine boliger. Adkomst blir fra sør (det blir ikke mulig med gjennomkjøring fra Nyquists gate).

Busser til og fra sentrum vil kjøre via Klostergata.

Spørsmål kan rettes til moss_utbygging@banenor.no


Skrevet av:

  • Øystein Stavdal Paulsen

Publisert: 7. mai 2024 klokken 12:30