Sommerstatus fra prosjektet

I Moss sentrum tar Bane NORs entreprenører sommerferie i ukene 29 og 30. I tunneler, kulverter og dagsoner utenfor sentrum blir det derimot jobbing gjennom hele sommeren.

  • Østfoldbanen
  • Østfold
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Nyheter og aktuelt
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 8. juli 2024 klokken 14:02

Dronefoto som viser jetpele-rigg i arbeidet ved siden av Rockwool-fabrikken.

Jetpele-arbeid ved Rockwool 8. juli. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Keller Geoteknikk, som jobber med områdestabilisering i Moss sentrum, har allerede begynt å trappe ned aktiviteten. Jetpelingen i Kransen nord (nedenfor Høienhald-blokkene) har tatt pause, mens jetpelingen fortsetter ved Rockwool ut uke 28. Arbeidene gjenopptas i uke 31 (29. august), både i Kransen nord og i stasjonsrområdet.

Motfyllingsarbeid

Park & Anlegg har denne uken fullført det første av syv steg i neste etappe av motfyllingen som strekker seg fra Nyquists gate til Boyebakken. Arbeidet med motfyllingen gjenopptas i uke 31.

Motfyllingen skal bidra til å gi høyere sikkerhet og bedre stabilitet før støttemuren på oversiden av Fjordveien skal påbegynnes våren 2025.

Nyquistgården

Bygget er nå ferdig demontert. Det gjenstår å fjerne noe grunnmur, og dette tas etter ferien.  

Beredskap og overvåking

Overvåking av grunnforholdene i Moss sentrum fortsetter selvsagt gjennom sommeren, og Bane NOR har personell på vakt 24/7 (slik vi alltid har).

Status fra tunneler og dagsoner

I de to tunnelene fortsetter jobben med blant annet vann- og frostsikring, drenering, støp av ferdig tunnelprofil og andre etterarbeider. Pr. 1. juli 2024 er det støpt cirka 60 prosent ferdig tunnelprofil i begge tunneler.

I Larkollveien er utgravingen nesten ferdig, og i løpet av sommeren skal det utføres diverse arbeider for å forberede oppstart av betongarbeider etter sommeren.

Carlberg kulvert fortsetter det for fullt med støp av bunnplater og vegger. Utgravingen fortsetter også øverst i Kulverten.


Skrevet av

  • Øystein Stavdal Paulsen

Publisert: 8. juli 2024 klokken 14:02