Oppdatering "bevegelser" i Moss sentrum

Siden vi 8. mars informerte om bevegelser i området vi kaller «Kransen syd», har Bane NOR jobbet sammen med våre rådgivere for å forstå situasjonen.

  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 4. april 2024 klokken 14:19

Dronefoto som viser det aktuelle området der det er registrert bevegelser.

Dronefoto fra Moss sentrum, 4. april 2024. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Bevegelsene er fortsatt knyttet til ett inklinometer (måler horisontale bevegelser i en vertikal målekanal) på nedsiden av Fjordveien. Målingene lengre opp i skråningen viser ikke bevegelser i leira.

Nye analyser av situasjonen, samt en mer helhetlig vurdering, har gitt oss oppdatert og bedre forståelse av området. Den oppdaterte forståelsen av situasjonen gjør at vi nå er tilbake til den tidligere planlagte utførelsen med ferdigstillelse av jetpeling i Kransen syd, mens videre arbeider med motfylling vil som planlagt utføres etterpå. Dette er tiltak som hele tiden har vært planlagt for å øke områdestabiliteten i dette konkrete området. Om flere tiltak er nødvendig vurderes også.

For ytterligere å gi oss en bedre forståelse av bevegelsene som det ene inklinometeret har registrert, har vi de siste ukene installert flere titalls nye inklinometere og poretrykksmålere i det aktuelle området. Instrumentene trenger noe tid på å kalibreres. Dette gjøres nå, og vi antar instrumentene er i full drift innen kort tid.  

Den døgnkontinuerlige overvåkingen av området fortsetter, og vi har folk på vakt for å følge med.

Vi har en tett og god samhandling med Moss kommune, og vi benytter anledningen til å se på våre planverk. Her involverer vi også andre relevante aktører.

Bane NOR har gjort det vi har sagt vi skal gjøre om det dukker opp forhold som må vurderes nærmere: Vi stanser opp, mobiliserer nødvendige ressurser - og involverer relevante aktører. Nå har vi altså en oppdatert forståelse, og det hele er mer avklart. Vi er klar over at budskapet hadde, og fortsatt har, et alvor over seg gitt at det handler om faresonen for kvikkleire. Men vi mener det er riktig å gjøre omgivelsene kjent med at overvåkingen vår viser bevegelser.

 

 

 

 


Publisert: 4. april 2024 klokken 14:19