Avlyser konkurranse om byggegrop og kulvert

Arbeidene med grunnstabilisering, og etablering av støttevegger i byggegropen i Moss sentrum, tar lenger tid enn forutsatt. Derfor avlyser Bane NOR den pågående anbudsprosessen for byggegrop og jernbanekulvert ved Kransen.

  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Østfold
  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Østfoldbanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 28. juni 2024 klokken 13:21

Illustrasjon av byggegropen i Kransen.

Illustrasjon av byggegropen i Kransen.

Arbeidene i Moss sentrum stanses ikke, selv om anbudsprosessen avlyses. Men byggestart for jernbanekulverten utsettes.

Jobben med områdestabilisering, grunnarbeider og forberedelser til bygging av jernbanekulvert og stasjonsanlegg fortsetter for fullt. 

Mens områdestabiliseringen fortsetter, vil Bane NOR bruke tiden til å optimalisere den videre prosjektgjennomføringen i Moss sentrum.

- Dette gir oss mulighet til å se på kontraktstrategien med nye øyne før konkurransen gjenopptas, sier prosjektdirektør Eirik Harding Hansen i Bane NORs enhet for megaprosjekter.

Sikkerhet foran tid
Den absolutt viktigste prioriteringen for prosjektet er sikkerhet - fremfor tid.

Hovedargumentet for avlysningen er nye rekkefølgebestemmelser som påvirker hvordan byggearbeidet kan utføres på en sikker måte. Rekkefølgebestemmelsene sier at grunnstabiliseringen av byggegropen må ferdigstilles før støtteveggene kan bygges og utgraving kan starte.

-  De nye rekkefølgebestemmelsene gir justeringer i konkurransegrunnlaget som gjør det vanskelig å gå videre innenfor regelverkets begrensninger om å ikke innføre større endringer etter utlysning. Bane NOR må derfor utarbeide et nytt konkurransegrunnlag der de nye forutsetningene legges til grunn, sier Eirik Harding Hansen.

Tilbyderne i den pågående anskaffelsen er informert om beslutningen.   

Videre fremdrift
Det er foreløpig vanskelig å si hvordan avlysningen av konkurransen vil påvirke prosjektets fremdrift.

Med de nye rekkefølgebestemmelsene så ville hovedarbeidene med installasjon av støttevegger uansett ikke startet før neste sommer. Det betyr at avlysingen får liten konsekvens på kort sikt.

- De langsiktige konsekvensene vurderer vi nå. Det er derfor for tidlig å si hvordan fremdriften i prosjektet eventuelt blir påvirket, men det er ikke slik at vi har konkludert med at dato for ferdigstillelse blir utsatt, sier Eirik Harding Hansen.

Han legger til: - Men dette gir oss nå et mulighetsrom til å optimalisere vider arbeid, og til å vurdere sentrumsarbeidene på nytt.

FAKTA: 
Anskaffelsen som nå avlyses er den ene av de to store bygge-entreprisene knyttet til dobbeltsporutbyggingen i Moss sentrum. Kontrakten kalles Hovedentreprise 02, og omfatter byggegrop og jernbanekulvert.

Kontrakt nummer to - hovedentreprise 01 – omfatter den søndre delen av jernbanekulverten, Moss stasjon, plattformer og spor. Denne kontrakten er ennå ikke kunngjort.  


Publisert: 28. juni 2024 klokken 13:21