Åpning av dobbeltspor gjennom Moss utsettes

Bane NOR anbefaler at ferdigstillelse av dobbeltsporutbyggingen gjennom Moss skyves til 2030.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
Oversiktsfoto som viser deler av Moss by mot sjøen.

Omfattende tiltak må på plass for å stabilisere grunnen i deler av Moss. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Årsaken til forskyvingen er utfordringer knyttet til grunnforholdene i sentrum, og at større forekomster av kvikkleire enn forventet ble avdekket etter at arbeidene startet i 2019.

Sikkerhet for en hel bydel

Bane NOR har nå fått tilstrekkelig oversikt over hvordan sentrumsarbeidene må gjennomføres, til å kunne si mer om konsekvensene knyttet til grunnforholdene. Omfattende tiltak må på plass for å stabilisere grunnen i området, både for å kunne bygge jernbane – men også for å skape bedre sikkerhet for en hel bydel.

- På grunn av ny kunnskap om de krevende grunnforholdene måtte vi definere sentrumsdelen av prosjektet på nytt. Prosjektet handler ikke lenger bare om et nytt dobbeltspor, men om å få en hel bydel i Moss sentrum på trygg grunn. Utbyggingen har blitt mer enn et jernbaneprosjekt, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen.

Oversikt over utbyggingen gjennom Moss, sett ovenfra. Viser at det kun er en mindre del av utbyggingen som nå er utsatt.

Ni av ti kilometer av dobbeltsporutbyggingen går etter planen. Utfordringene ligger i den 800 meter lange sonen i sentrum. Foto: Bane NOR

Forbedrer sikkerheten

Områdetiltakene gjør sikkerheten i de mest kritiske områdene betydelig bedre. Blant annet skal det legges flere midlertidige og permanente motfyllinger, det skal bygges en støttekonstruksjon på oversiden av Fjordveien, og et stort antall jetpeler skal settes i grunnen.  

Arbeid i kvikkleiregrunn fordrer strenge krav til metode, og ikke minst forsiktig fremdrift under kontinuerlig oppfølging. Bane NOR planlegger, gjennomfører og kontrollerer arbeidene slik at sikkerheten blir ivaretatt, men de nødvendige tiltakene er tidkrevende. 

Usikkerhetsanalyser

Det nye tidspunktet for ferdigstillelse er basert på usikkerhetsanalyser og nye gjennomføringsplaner for arbeidene i Moss sentrum. Disse er nå til ekstern kvalitetssikring. Etter dagens plan skal prosjektets rammer behandles i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett neste år.

Hoveddelen av prosjektet går som planlagt

Ni av ti kilometer av dobbeltsporutbyggingen Sandbukta – Moss – Såstad går etter planen. To tunneler er mer enn 95 prosent ferdig utsprengt, og i dagsonene er fremdriften som planlagt.

Øker kapasiteten for pendlerne på Østfoldbanen

Nytt dobbeltspor gjennom Moss, og en helt ny jernbanestasjon, legger til rette for flere tog og redusert reisetid på Østfoldbanen. Utbyggingen muliggjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Moss, i tillegg til ekstra tog i rushtiden.