Værlegata stenger til 2028

Mandag 22. oktober stenger Værlegata mellom Carl Jenssens vei og Nyquists gate.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 19. oktober 2023 klokken 08:04

Illustrasjon som viser hvor det er stengt og anbefalt omkjøring

Stengningen antas å vare til 2028, og gjelder bilister, syklister og fotgjengere. 

Sikkerhet for myke trafikanter
- Værlegata inngår i et travelt anleggsområde, der det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig eller praktisk mulig å ha gjennomgangstrafikk av verken bilister eller myke trafikanter, sier Rune Julsen, Bane NORs delprosjektleder for utbyggingen i Moss sentrum. 

Anleggsområde
Værlegata har vært regulert som anleggsområde i flere år, og det har vært planlagt med at veien må stenge når aktiviteten i sentrum tar seg opp. Aktiviteten i anleggsområdet mellom Fjordveien og Værlegata har tatt seg veldig opp etter sommeren. 

Foto som viser anleggsområdet i Værlegata.

Værlegata er regulert til anleggsområde. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

- Vi er i gang med jetpeling, og begynner straks med motfyllingen som skal legges over Værlegata og mot Fjordveien. Det er mye tung anleggstrafikk i området nå, og vi ønsker ikke å gå på akkord med sikkerheten. Hensynet til særlig myke trafikanter veier så tungt at vi er kommet dit at det er nødvendig å stenge veien på ganske kort varsel, sier Julsen.

Porter
I løpet av november kommer det opp porter i Carl Jenssens vei, nederst i Steinullbakken og i krysset Værlegata/Nyquists gate. 

- Inntil portene er på plass blir det manuell dirigering og veiledning, slik at vi ikke får uvedkommende inn i anleggsområdet, sier Julsen.  

Rockwool
Transport til Rockwool ivaretas gjennom egne løsninger. Personbiltrafikk til fabrikken gå via Steinullbakken og Teglverksveien, mens tungtransport får tilgang via anleggsportene.

Kleberget
Forbindelsen Værlegata-Kleberget forblir stengt i samme tidsrom som Værlegata. Veien Kleberget skal legges om fra Carl Jenssens vei, og over portalen til jernbanetunnelen.  

For mer informasjon
moss_utbygging@banenor.no / nabokontakt-telefon 400 27 579 (08-19 man-fre, 08-17 lør)

 


Publisert: 19. oktober 2023 klokken 08:04