Stenger Fjordveien 24.-28. august

Publisert: 18. august 2023 klokken 14:41

Bilde av Fjordveien og skilt med informasjon om stengt vei.

Foto: Øystein Stavdal Paulsen/Bane NOR

Årsaken er omlegging av avløp i Fjordveien ved Boyebakken. Arbeidet gjøres for å forberede den midlertidige motfyllingen som fra september skal etableres etappevis fra nordsiden av dagens stasjonsområde og etter hvert over Fjordveien.

Fjordveien vil være fysisk stengt fra Melløsbakken til Nyquists gate når arbeidet pågår.

Det blir tilrettelagt for at beboere i området kan kjøre til og fra sine boliger.

Busser vil benytte Høienhaldgata i stedet for Fjordveien.

Nødetatene blir varslet særskilt om stengningen.  

Spørsmål kan rettes til moss_utbygging@banenor.no


Publisert: 18. august 2023 klokken 14:41