Startet arbeidet med betongstøp i Mossetunnelen

Nå er vi i gang med kontaktstøp av betonghvelv med membran, i Mossetunnelens nordlige ende ved Sandbukta. To forskalingsvogner skal gjøre jobben med å støpe profilen i den 2,7 km lange tunnelen. I forkant legges membran og dreneringssystem.

  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Østfoldbanen
  • Viken

Publisert: 9. februar 2023 klokken 15:09

Oppdatert: 11. februar 2023 klokken 17:38

To menn og en kvinne i vernetøy i tunnel

De første seksjonene med betong er støpt i Mossetunnelen. Her inspisert av utbyggingsdirektør for område Øst, Bettina Sandvin, sammen med Ragnar Reitan, project director MossIA og Eirik Harding Hansen, prosjektsjef i Bane NOR. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

På denne siden:

Formålet med å støpe betonghvelv og membran, er å gjøre tunnelen mer robust, og vann- og frostsikker, samtidig som betongen jevner ut veggene og klargjør for montering av utstyr. Det 30 cm tykke betonglaget støpes av en forskalingsvogn som går på skinner gjennom tunnelen. Det er dette laget med betong som vil bli synlig fra innsiden når tunnelen står klar for jernbane. I forkant kjøres en vogn som legger en sterk membran som produseres i tre sjikt.

Støper seksjoner på 12 meter av gangen

Det er et par uker siden arbeidet startet opp. I Mossetunnelen er det to forskalingsvogner som skal støpe seksjoner på 12 meter av gangen. Den ene forskalingsvogna jobber nå inne i tunnelen og er i gang med fjerde seksjon. Når begge vogner er i bruk, forventet etter påske, er det sannsynlig med en ukentlig fremdrift på mellom 45 og 60 meter.

Kvinner og menn i vernetøy står oppstilt utenfor tunnel.

Representanter fra Bane NOR og MossIA utenfor tunnelen. I bakgrunnen sees tunnelens membran og den påbegynte betongstøpen. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Tunnelportal mot Sandbukta

Den andre forskalingsvogna er under montering like utenfor tunnelløpet i Sandbukta og skal først brukes til å støpe en frittstående tunnelportal. Det er beregnet å ta opp mot to måneder å støpe den 40 meter lange portalen, hvorav 20 meter er på utsiden av tunnelåpningen. Det støpes portal for å eliminere fare for nedfall av blokker eller stein, snøskred, is og hindre at vann renner ut over sporet. 

Når portalen er ferdig støpt, kjøres forskalingsvognen inn i tunnelen og fortsetter arbeidet i tospann med vognen som allerede er i gang.

Det er forventet at arbeidet med betonghvelv i Mossetunnelen vil være fullført i løpet av vår/sommer 2024.


Publisert: 9. februar 2023 klokken 15:09

Oppdatert: 11. februar 2023 klokken 17:38