Mer enn bare et jernbaneprosjekt

Krevende grunnforhold gjør at områdetstabiliteten må forbedres før Bane NOR kan bygge jernbane i sentrum.

  • Østfoldbanen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 21. juni 2023 klokken 14:08

Modellen viser byggegrop i Moss sentrum

Illustrasjonen viser byggegrop i Moss sentrum ved Kransen nord. Geovita for Bane NOR

Mens 9 av ti kilometer går etter planen, må omfattende områdetiltak på plass før vi kan bygge ny stasjon og nye spor i Moss sentrum. Det er hovedårsaken til at prosjektet blir dyrere og tar lenger tid enn først planlagt.

Flere tiltak i sentrum er enten ferdig, igang, i oppstart – eller under prosjektering. Før jul ble motfyllingen i Kransen ferdig. Nå forbereder vi den «store» fyllingen som går fra dagens stasjonsområde og over Fjordveien. Blant annet må vi legge om  vann- og avløp, og installere vertikaldren, som skal bidra til å stabilisere poretrykket når vi legger på vekt. Vi antar å komme i gang med motfyllingen i september.

Status fra tunneler og kulverter

Vår totalentreprenør for de ni kilometerne utenfor Moss sentrum, MossIA ANS, melder om god fremdrift for begge tunneler, jernbanekulverten på Carlberg og veikulverten i Larkollveien. 

Carlberg kulvert

Ved tunnelpåhugget øverst i kulverten, skal det graves ned til 32 meter under terrengnivå ved Carlbergskogen. Første nivå med avstivere er montert, og det graves nå ned mot andre nivå. Dybden gjør det nødvendig med inntil fire nivåer avstivere for å sikre den dypeste delen av den 500 meter lange byggegropen.

Larkollveien

Larkollveien skal legges i en 400 meter lang, åpen kulvert under det nye jernbanesporet. Også her er utgravingen godt i gang, og halvparten av første rad med avstivere er montert. I deler av byggegropen blir det to nivåer med avstivere. Etter sommeren starter betongarbeider i den sørlige delen av kulverten.

Mossetunnelen

Mossetunnelen er nå cirka 95 prosent ferdig drevet. Pr. juni 2023 befinner tunnelen seg under RV19, ved den gamle brannvakta, og det er cirka 100 meter igjen til Kransen.

Carlbergtunnelen

Carlbergtunnelen nådde Kleberget før jul. De siste 40 meterne tas
fra tas fra utsiden og inn, i forbindelse med sentrumsarbeidene.
Gjennomslag blir tidligst i 2025.


Publisert: 21. juni 2023 klokken 14:08