Konstituert konsernsjef og fungerende utbyggingsdirektør besøkte prosjektet i Moss

Konstituert konsernsjef i Bane NOR Henning Bråtebæk, befarte torsdag tunnel og kulvert på utbyggingsprosjektet i Moss. Begge steder er det nå høy aktivitet.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 29. juni 2023 klokken 16:45

Fra befaringen i Carlberg kulvert. F.v.: Fagansvarlig geoteknikk Gisle Paulsen, fungerende prosjektleder for Carlberg kulvert Rune Julsen, konstituert konsernsjef Henning Bråtebæk, byggeleder Per Gunnar Davidsen og utbyggingsdirektør Bettina Sandvin. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

I Moss bygges det ti kilometer med nytt dobbeltspor og ca. fem av disse kilometerne går i tunnel, Mossetunnelen nord for Moss sentrum og Carlbergtunnelen sør mot Rygge.

I løpet av torsdagen var konstituert konsernsjef Bråtebæk sammen med ledelsen i Utbygging på befaring i Mossetunnelen.

Akkurat nå gjenstår det kun 74 meter av tunneldrivingen ned mot Kransen og Moss sentrum.

Sprengning i sør – støp i nord

Prosjektleder for tunnel, Kenneth Haraldseth, guidet besøket og fortalte om de pågående arbeidene i tunnelen. I den nordlige enden av tunnelen jobbes det med å legge fiberduk og tunnelprofilen er under støping. Så langt er 600 meter av tunnelprofilet fra Sandbukta ferdigstøpt.  

Menn i gult vernetøy i tunnel

Fra venstre: Prosjektdirektør for Utbygging øst Martin Hove, konstituert konsernsjef Henning Bråtebæk og prosjektsjef for Sandbukta-Moss-Såstad, Eirik Harding Hansen. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Etter en lunsj på brakkeriggen i sentrum der ledelsen disket opp med pølse og vaffel, reiste følget videre til Carlberg for å se nærmere på kulverten.

I sørenden av kulverten er bunnplate og vegger ferdigstøpt, mens det i midtre og nordlige deler av kulverten foregår armering, sprengningsarbeider og utgraving. Byggegropen blir dypere jo lenger nord og innerst skal det graves ned til mellom 25 og 30 meters dybde for å møte tunnelløpet.  

Bråtebæk var tydelig fornøyd med besøket. 

- Det er utrolig fint å endelig få komme ut og se hva som gjøres på anleggene våre. Det er virkelig store dimensjoner og ikke så lett å danne seg et helhetsinntrykk kun ut fra bilder, sier Bråtebæk.

Menn og kvinner i gult arbeidstøy står på armeringsjern

F.v: Fungerende prosjektleder for Carlberg kulvert, Rune Jensen, byggeleder Per Gunnar Davidsen, lederassistent Eirin Slåttelia Bergersen, utbyggingsdirektør Bettina Sandvin, konserndirektør Henning Bråtebæk, prosjektsjef for Sandbukta-Moss-Såstad Eirik Harding Hansen og assisterende utbyggingsdirektør Jon Brede Dukan på befaring i kulvert. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

 


Publisert: 29. juni 2023 klokken 16:45