Kloakkledning utbedret

Det kontrollerte kloakkutslippet som oppsto etter at det måtte gjøres akutte utbedringer på ledningsnettet ved Moss havn ble i all vesentlighet stanset klokken 1730 onsdag ettermiddag.

Publisert: 20. september 2023 klokken 19:44

Bilde av ventillkum med ventil.

Den aktuelle ventilen. Foto: Bane NOR.

Det gjensto noe omkoblingsarbeid ved en pumpestasjon i Carl Jenssens vei. Her ble arbeidet avsluttet cirka klokken 04 torsdag morgen. Mellom klokken 1730 og 04 var det kun et svært begrenset utslipp via denne pumpestasjonen.

All omkobling og reparasjon var vellykket, og ledningsnettet var tilbake i normal drift fra klokken 04.

Sprekk i ventilkryss
Årsaken til at det måtte utføres akutte utbedringer, var en sprekk i et spesialprodusert ventilkryss. Ventilkrysset skulle sørge for at en senere planlagt omlegging av avløpsnettet til Moss kommune kunne gjennomføres uten å påvirke driftsfunksjonen, altså uten utslipp.

1. september fikk Bane NOR melding fra Moss havn om at det kom kloakk ut fra en spillvannskum inne på havnen. Det viste seg at det nevnte ventilkrysset hadde en sprekk. Leverandøren ble tilkalt, og ventilkrysset ble sveiset og skaden utbedret samme dag.

Trykktesting
Under trykktesting av den nye og omlagte hovedledningen for kloakk tirsdag 14. september ble det påvist en ny lekkasje i samme kum på Moss havn, og det viste det seg at det var en ny sprekk i det samme ventilkrysset.

Fredag 15. september utviklet lekkasjen seg, og Bane NOR måtte gjennom helgen inn med sugebiler for å holde lekkasjen under kontroll. Det ble klart at ventilen måtte skiftes så raskt som mulig, for å unngå et akutt og ukontrollert utslipp av kloakk. Gjennom helgen og mandag ble det vurdert frem og tilbake om utbedringen kunne vente eller ikke, og om det kunne planlegges til etter badesesongen.

Fordi det spesialproduserte ventilkrysset ikke lenger kunne brukes, ville det uansett bli et utslipp til Værlebukta i forbindelse med utbedringene, uavhengig av om utbedringene ble utført akutt eller planlagt noe frem i tid.

Kontrollert nødstengning
Tirsdag 19. september vurderte Bane NOR og Moss kommune det som nødvendig å foreta en umiddelbar nødstenging av avløpet. Det ble besluttet å gjennomføre den akutte reparasjonen allerede påfølgende natt. Rundt midnatt, natt til onsdag, ble pumpestasjonen i Strandgata stengt ned, og arbeidet med å skifte ut ventilkrysset startet i 02-tiden. Arbeidet pågikk gjennom natten, og klokken 1730 ble pumpestasjonen startet opp igjen.

Det gjensto da noe omkoblingsarbeid ved en pumpestasjon i Carl Jenssens vei. Her ble arbeidet avsluttet cirka klokken 04 torsdag morgen. Mellom klokken 1730 og 04 var det kun et svært begrenset utslipp via pumpestasjonen i Carl Jenssens vei.

Følger opp vannkvalitet
Moss kommune vil følge opp badevannskvaliteten inn mot og over helgen. Kommunen, som eier anlegget, vil redegjøre nærmere for saken for statsforvalteren.

Oppdatert torsdag 21. september kl. 1430.

 


Publisert: 20. september 2023 klokken 19:44