God jul fra dobbeltsporutbyggingen i Moss

Vi i Bane NORs dobbeltsporutbygging i Moss ønsker alle våre følgere - og selvfølgelig alle andre - en god jul, og et riktig godt nytt år. Fra fredag 22. desember til tirsdag 3. januar er det julefred på anlegget vårt.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Nyheter og aktuelt
  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter

Publisert: 22. desember 2023 klokken 17:41

Julestemning i Carlbergtunnelen 19. desember 2023.

Bilde som viser julestjerne montert på en støpevogn inne i Carlbergtunnelen. Foto: Øystein Stavdal Paulsen

Beredskapen, blant annet knyttet til overvåkingen i Moss sentrum, opprettholdes selvsagt som normalt.
I løpet av 2023 har vår entreprenør MossIA kommet enda nærmere ferdigstillelsen av 9 av 10 kilometer. Begge tunneler er ferdig utsprengt, og ettarbeidene pågår for fullt, blant annet med støp av ferdig tunnelprofil. På Carlberg er jernbanekulverten under utgraving, og det samme gjelder veilkulverten i Larkollveien.

I Moss sentrum har det også skjedd mye, i hovedsak knyttet til områdestabilisering. Arbeidet med en stor og midlertidig motfylling er godt i gang i området fra Moss havn og oppover mot Fjordveien. Den første av to deler er ferdig, og til nå er det kjørt på 3180 lastebillass (med henger), tilsvarende cirka 86 000 tonn stein.

Jetpelingen i stasjonsområdet har også skutt fart, og fra i høst til nå er det satt nær 150 jetpeler. Det er også gjort en formidabel jobb med å legge om og bytte ut vann, avløp - og annen infrastruktur i bakken.

I januar fortsetter vi med jetpeling i stasjonsområdet, og vi starter også opp i Kransen. Vi kommer med mer informasjon om dette på nyåret.
Med det ønsker vi alle en riktig god jul, og et godt nytt år!

Skrevet av:

  • Øystein Stavdal Paulsen

Publisert: 22. desember 2023 klokken 17:41