Elever fra Kirkeparken videregående besøkte Bane NOR

Elever som fordyper seg i matematikk ved Kirkeparken vgs, jobber nå med en regneoppgave som handler om frostsikring av Carlberg kulvert.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 14. april 2023 klokken 13:51

Elever i vernetøy står oppstilt på rekke i kulvert

Elevene fra Kirkeparken på befaring i Carlberg kulvert. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Like før påske hadde Bane NORs prosjekt i Moss besøk av elever fra Kirkeparken videregående skole. Skolen og Bane NOR har samarbeidet om å lage en matematikkoppgave til elevene, som handler om frostsikring av jernbanekulverten på Carlberg. 

Frostsikring er en krevende utfordring på byggeprosjekter her til lands, på grunn av klima og værforhold.

Mann står foran PP-presentasjon der en kulvert er avbildet

Fra entreprenør MossIA deltok Enrique Perez som er design lead. Han gjennomgikk oppgaven med elevene. Den består av fire deler om frostbeskyttelse. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Etterpå fikk elevene en gjennomgang av prosjektet, hva vi bygger og status for de ulike delene. 

Gutter og jenter sitter rundt et bord og helt fremst står en mann og orienterer ved en PP-presentasj

Perez orienterte om oppgaven og fortalte litt om sin bakgrunn og hva man kan jobbe med når man tar en grad innenfor matematikk. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Deretter dro elevene til anleggsområdet og første stopp som var Carlberg kulvert. Her ble klassen tatt imot og gitt en omvisning om hva som skal bygges av Javier Escribiano (senior project engineer) i MossIA.

Menn og kvinner i verneutstyr står i snødekt kulvert. I bakgrunnen sees avstivere og spuntvegg.

Det er mye aktivitet i Carlberg kulvert. Elevene ble med ned i kulverten og fikk se arbeidet på nært hold. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Etter kulvertbesøket, ble elevene busset ned i Carlbergtunnelen der det nå foregår etterarbeider. Blant annet monteres membran som er en del av vann- og frostsikringen av tunnelen. 

Menn og kvinner i vernetøy avbildet i tunnel

I tunnel holdt Leiv Sanden (byggeleder tunnel) og Bjørgvin Gudjonsson (byggeleder tunnel) fra Bane NOR en orientering om de arbeidene som gjøres. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Menn og kvinner i verneutstyr avbildet i tunnel

Det er stor kontrast i tunnelen mellom delene som er med og uten den hvite fiberduken. Foto: Gunhild Bognæs, MossIA


Publisert: 14. april 2023 klokken 13:51