Dobbeltsporutbyggingen i Moss og NTP

I jernbanesektorens innspill til neste Nasjonal transportplan (NTP) er det nevnt hva vi forventer at effektpakken for «Flere og raskere tog på Østfoldbanen» (Oslo-Moss) skal koste.

  • Prosjektnyheter
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 4. oktober 2023 klokken 13:34

Illustrasjon av en jernbanestasjon

Illustrasjonen viser hvordan det nye stasjonsområdet i Moss sentrum kan se ut når prosjektet er fullført. Foto: Rambøll-Sweco

Tallet i innspillet til NTP er ikke et nytt kostnadsestimat for de ti kilometerne med dobbeltspor gjennom Moss, men et estimat for effektpakke E03, som består av de to prosjektene Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) og Hensetting Moss.

Prognosen på om lag 25 milliarder kroner (2024-kroner) er vårt estimat for den forventede kostnaden til effektpakken, som altså består av både Sandbukta-Moss-Såstad og Hensetting Moss.  

- Det er viktig å understreke at dette ikke er det samme som den forventede kostnaden for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad alene, sier Eirik Harding Hansen, prosjektsjef Sandbukta-Moss-Såstad og Hensetting Moss.

Vårt forslag til oppdatert kostnadsramme for Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad er oversendt Jernbanedirektoratet. Tallene er nå til ekstern kvalitetssikring, før de skal behandles videre i Samferdselsdepartementet. En eventuell ny kostnadsramme må fortsatt behandles i Stortinget.


Publisert: 4. oktober 2023 klokken 13:34