Den "lille" pendlerparkeringen flytter

Den "lille" pendlerparkeringen ved siden av Bane NORs brakkerigg stenges permanent fra søndag 14. mai kl. 2359. Et tilsvarende antallet parkeringsplasser åpnes i stedet på stasjonssiden, bak sykkelhuset.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Nyhet
Foto som viser stasjonsområdet og parkeringsplasser

Pendlerparkering flyttes Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Det er 20 biloppstillingsplasser på parkeringen vi avvikler, og det blir et tilsvarende antall på den nye plassen. 

Årsaken til at vi flytter disse pendlerparkeringsplassene er at Bane NOR skal utvide brakkeriggen, for å få plass til flere medarbeidere. Aktiviteten i sentrum er i ferd med å ta seg opp, og byggherre-organisasjonen er derfor under oppbemanning.

Vi skal også ha lokaler til læringssenteret som er under etablering

Spørsmål kan rettes til moss_utbygging@banenor.no.