Bane NOR tildeler Norconsult rådgiverkontrakt for Moss sentrum

Norconsult har blitt tildelt rådgiverkontrakten og oppdraget med å prosjektere hovedarbeidene i Moss sentrum.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 11. april 2023 klokken 14:00

Dronefoto av Moss sentrum.

Dronefoto av Moss sentrum. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Konkurransen ble lyst ut i oktober i fjor, og det var tre leverandører som ble prekvalifisert og invitert til å levere tilbud. Evalueringen har avdekket et solid nivå på alle de tre tilbudene, men Norconsult ble vurdert til å være leverandøren med det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

- Norconsult leverte svært godt på samtlige faglige kvalifikasjoner, og besvarte tildelingskriteriet kvalitet på en særdeles god måte. Vi er veldig fornøyde med tildelingen og ser frem til å starte samarbeidet, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane NOR.

Skal prosjektere store deler av sentrumsarbeidene

Rådgiverkontrakten består av åtte arbeidspakker. Kort forklart inkluderer kontrakten prosjektering av byggegrop, kulvert, jernbaneunderbygning, stasjonsbygg med plattformer og stasjonsområde, tekniske hus og veisystemer. Området Kransen nord og det jernbanetekniske er ikke en del av denne rådgiverkontrakten.

Kontrakten har en kostnadsramme på 300 - 350 millioner kroner og skal følge prosjektets levetid.

Flere kontrakter for Moss sentrum i prosess

Det er nå god fremdrift på de forberedende sentrumsarbeidene, og ytterligere to kontrakter er i prosess i år.

Kontrakt for Kransen nord er forventet i markedet i fjerde kvartal 2023. Den omfatter utgraving og avstivning av 200 meter byggegrop og kulvert i Moss sentrum, samt grunnstabilisering i form av sekantpeling og jetpeling. Utførelsesentreprisen har en kontraktsverdi på ca. 1 milliard kroner. Forventet oppstart er andre/tredje kvartal 2024.

Kontrakt om forberedende arbeider i Moss sentrum har frist i april. Det er planlagt tildeling i juni og oppstart av arbeidene er ventet i andre/tredje kvartal 2023.

Kontrakten omfatter rigginstallasjoner og forberedelse av anleggsområdet, 40 meter tunnel og påhugg på Kleberget, samt omlegging av vei, vann og avløp, og tekniske installasjoner.

Kontakt for hovedarbeider kommer på markedet

Neste år lyses kontrakt for hovedarbeidene i Moss sentrum ut. Kontrakten inkluderer bygging av byggegrop og kulvert, ny stasjonsbygning og stasjonsområde. I tillegg er vei, vann og avløp, og tekniske installasjoner i kontrakten. Forventet kontrahering er i 2025, kontraktsverdien er estimert til ca. 1,5 milliarder kroner.


Publisert: 11. april 2023 klokken 14:00