Bane NOR tilbyr oppkjøp av alle eierseksjoner i Høienhaldgata 5 og 7

På grunn av forventede setninger, og tung anleggsvirksomhet utenfor sameiet, tilbyr Bane NOR å kjøpe ut seksjonseierne i Høienhaldgata 5 og 7. Setningene påvirker ikke sikkerheten til konstruksjonene.

  • Østfoldbanen
  • Fylker
  • Viken
  • Prosjekter
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 31. mai 2023 klokken 21:52

Dronefoto som viser de aktuelle boligblokkene.

Høienhald-blokkene (grønt tak) ligger over området der jernbanekulverten kommer. Nummer 7 i midten, nummer 5 til høyre. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Det er trygt å bo i leilighetene, men behov for reparasjoner må forventes.  

Anleggsarbeidene for byggegropen i Kransen vil for alvor begynne første halvår i 2024, med grunnforsterkning og installasjon av støttevegger. Bane NOR antar utgraving av byggegropen kan starte fra slutten av 2025. Det antas videre at den tunge anleggsperioden i Kransen vil vare til 2028.  

Setningsutsatte bygg
Tross omfattende tiltak, klarer vi trolig ikke å unngå en senkning av grunnvannsnivået ved Høienhaldgata 5 og 7. Byggene er direktefundamenterte, og setningsutsatt.  

I anleggsperioden på rundt fire år, er det heller ikke til å komme bort fra at det vil bli utfordringer knyttet til støv, støy, lys og anleggstrafikk. Vi ønsker ikke å underslå at dette kan bli en stor belastning. 

Dette er bakgrunnen for at Bane NOR tilbyr oppkjøp. Det er en frivillig ordning, og ikke et grunnerverv.  

Høienhaldgata 5
Målinger tyder på at bygget har satt seg skjevt inntil cirka 5 centimeter i løpet av sin levetid, og at det uavhengig av Bane NORs aktiviteter har vært en setningsutvikling for bygget. Siden 2018 og til i dag er det målt setninger på cirka 2 centimeter.  

Det forventes at arbeidene fra 2024 vil medføre tilleggssetninger på 10-30 centimeter (for hele bygget, differansen i hver leilighet blir mindre) som med stor sannsynlighet vil medføre skader i leilighetene, som dører og vinduer som blir vanskelig å åpne og lukke, riss i gulv og vegger, sprekker i fliser, utfordringer med avrenning til sluk på bad, m.v. 

Høienhaldgata 7
Målinger tyder på at bygget har satt seg skjevt inntil cirka 2 centimeter i løpet av sin levetid, og at det uavhengig av Bane NORs aktiviteter har vært en pågående setningsutvikling for bygget. Siden 2018 og til i dag er det målt setninger på cirka 2 centimeter.  

Det forventes at arbeidene fra 2024 vil medføre tilleggssetninger på 10-20 centimeter (for hele bygget, differansen i hver leilighet blir mindre) som med stor sannsynlighet vil medføre skader i leilighetene, som dører og vinduer som blir vanskelig å åpne og lukke, riss i gulv og vegger, sprekker i fliser, utfordringer med avrenning til sluk på bad, m.v. 

Høienhaldgata 9
Bane NORs målinger viser at Høienhaldgata 9 har satt seg minimalt fra 2018 til i dag. Våre beregninger viser også at setningene for Høienhaldgata 9 ventes å bli betydelig mindre enn for Høienhaldgata 5 og 7. Det skyldes lokalt bedre grunnforhold under bygget, samt at bygget ligger klart lenger fra byggegropa enn Høienhaldgata 5 og 7.  

--------------------------------------------------------------------

 Mediehenvendelser kan rettes til moss_utbygging@banenor.no

 


Publisert: 31. mai 2023 klokken 21:52