Utfordring med rensing av anleggsvann

Mosseprosjektets renseanlegg i Larkollveien og på Carlberg har sluppet ut vann med høyere nivåer av kobber og sink enn utslippstillatelsen tillater. Utslippene er stanset.  

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 9. november 2022 klokken 14:18

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Larkollveien sett fra luftperspektiv

Anleggsområdet i Larkollveien - og Carlberg (øverst til venstre i bildet). Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Mosseprosjektets miljørådgiver Cowi vurderer at utslippene trolig ikke har hatt noen akutt forurensende effekt i Gunnarsbybekken, hvor vi har tillatelse til utslipp.

- Både Bane NOR og entreprenøren vår MossIA tar utslippet på største alvor, og det er iverksatt både strakstiltak og tiltak som på lengre sikt skal løse utfordringene, opplyser prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane NOR.  

Statsforvalteren er varslet, og holdes løpende orientert om fremdrift knyttet til tiltak.

Årsaken til de forhøyede konsentrasjonene

Årsaken til de forhøyede metallkonsentrasjonene i anleggsvannet kan sees i sammenheng med grunnstabiliseringsarbeidet, der sement tilføres grunnen. Disse arbeidene er i all hovedsak forventet ferdigstilt innen nyttår.

- En rekke utbedringer av renseanleggene og andre tiltak har ikke fungert som ønsket. Anleggene er derfor stanset, og vannet transporteres midlertidig til prosjektets renseanlegg på Verket, samt samles opp i bassenger og konteinere. Det er også bestilt en avansert, midlertidig renseløsning, som vil være på plass i løpet av november, forklarer Eirik Harding Hansen.  

Strengere krav til utslipp

Renseanleggene i Larkollveien og på Carlberg er avanserte løsninger for håndtering av anleggsvann. Anleggene er betydelig oppgradert i forhold til det som er vanlig for norske anleggsplasser, og inkluderer løsninger for å håndtere metaller.

Det er satt utslippskrav for 28 stoffer fra anlegget, og rensingen fungerer godt for de fleste av disse. For kobber og sink har utslippene i enkelte uker vært langt høyere enn tillatt.

Utslippstillatelsen sier at sink og kobber kan slippes til Gunnarsbybekken om konsentrasjonen er lavere enn henholdsvis 7,8 og 16 mikrogram. Dette er for eksempel langt strengere enn kravene til drikkevann, fordi bekken er liten.

Nye renseanlegg

For å oppnå en varig, god renseløsning, har MossIA besluttet en total utskifting av anleggene. To svært avanserte renseanlegg med nyeste teknologi er bestilt, og vil være på plass på nyåret.

I tiden fremover skal vannet i bekken også testes oftere, og miljøovervåkingen er styrket.
 
- Vi gjør også mer detaljerte analyser enn det som er påkrevd for å forsikre oss om at tiltakene vi gjennomfører har effekt, sier Hansen.


Publisert: 9. november 2022 klokken 14:18

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58