Veien videre i Moss

Bane NORs utbyggingsprosjekt i Moss har nylig avbestilt en del av arbeidene fra vår totalentreprenør MossIA. Vi avbestilte kun sentrumsarbeidene. På de øvrige ni kilometerne fortsetter vi samarbeidet med MossIA, understreker prosjektsjef Eirik Harding Hansen. 

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 15. februar 2022 klokken 09:17

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Utsnitt av Moss sentrum fra fugleperspektiv

Utsnitt av Moss sentrum Foto: Bane NOR

I vår kommunikasjon rundt dette har vi vært tydelige på at begrunnelsen for avbestillingen er at dagens ansvarsforhold ikke lenger er ivaretatt i den opprinnelige kontrakten, og at anskaffelsesregelverket setter grenser for hvor mye det er tillatt å gjøre av endringer. Vi registrerer at det verserer mange ulike «teorier» for hva som er begrunnelsen for avbestillingen.  

Saken er i grunn veldig enkel. Vi har en totalentreprise med MossIA og den er basert på noen forutsetninger om blant annet grunnforhold. Områdestabilitetsutfordringene som er avdekket inngår ikke i disse forutsetningene. En totalentreprise innebærer at entreprenøren både prosjekterer og bygger, og litt enkelt sagt har entreprenøren selv ansvar for at dette blir gjort innenfor avtalt tid og kostnad. Når forutsetningene endrer seg og dette er forhold som byggherren har ansvar for, skal entreprenøren kompenseres. I den oppståtte situasjonen i Moss klarer vi ikke å forankre kompensasjonen og en endret gjennomføring innenfor kontrakten uten å endre kontrakten så mye at det bryter med anskaffelsesregelverket. 

Dette er grunnen til at vi så oss nødt til å avbestille arbeidene i Moss sentrum. Det handler altså ikke om at arbeidene er for vanskelig eller for farlig. Det handler om at vi må ha en kontrakt som er tilpasset oppgaven og en kontrakt hvor det er konkurrert og inngått på de rette forutsetningene. Konkret vil vi dele opp arbeidet i flere mindre kontrakter som vil gjennomføres etter hverandre. Det gir oss mulighet til å innarbeide erfaringene vi gjør underveis i de kommende kontraktene. 

Vi registrerer at enkelte spekulerer i at prosjektet, som følge av forsinkelser i Moss sentrum, skal skrinlegges eller at man skal bygge en annen trasé enn den som ble vedtatt etter en omfattende demokratisk prosess i 2016.

Til innbyggerne kan vi berolige og understreke at vi ikke har noen intensjoner om å gå ifra det ansvaret som er gitt oss. Vi skal gjennomføre en sikker byggeprosess i hele prosjektet, inkludert den krevende dagsonen i Moss sentrum.

Når vi forlater byen om noen år vil vi ikke bare etterlate oss nye jernbaneskinner og en ny stasjon som vil gi et langt bedre togtilbud enn i dag, vi vil også ha bidratt til en permanent forbedring av den utsatte faresonen i Moss havn.

Det er kun arbeidene i dagsonen i Moss sentrum mellom Kransen og Kleberget som har forsinkelser. I resten av utbyggingsprosjektet er fremdriften god, med fin fremdrift i hele dagsonen i Rygge, ca. 80% ferdigstillelse av Mossetunnelen og ca. 70 % ferdigstillelse i Carlbergtunnelen.


Publisert: 15. februar 2022 klokken 09:17

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58