Omlegging av VA fra Kleberget mot stasjonen

Bane NOR er nå i gang med forberedelser til omlegging av vann- og avløp (VA) i området fra Kleberget mot jernbanestasjonen.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 7. februar 2023 klokken 08:16

Oppdatert: 7. februar 2023 klokken 08:17

Mann i vernetøy fremfor borrerigg

Borrerigg nedenfor Kleberget Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Totalt skal vi legge om mer enn 2000 meter med ledninger av ulik slag.

VA-omleggingen er nødvendig for at vi kan starte å etablere motfyllingen som strekker seg fra Moss havn og oppover mot - og over- Fjordveien. Motfyllingsarbeidet vil starte pluss/minus sommerferien. 

VA-omleggingen vil pågå frem mot sommeren. Ved Kleberget vil gangveien (den tidligere veien Kleberget) bli midlertidig stengt i kortere perioder - når vi arbeider i dette området. Når vi nærmer oss stasjonsområdet vil vi også legge om gangeveien (som går langs sporet) mellom Værlegata og stasjonen. 

 


Publisert: 7. februar 2023 klokken 08:16

Oppdatert: 7. februar 2023 klokken 08:17