Statsråden besøkte utbyggingsprosjektet i Moss

Når togene står, gjør Bane NOR nødvendig arbeid og vedlikehold på skinner, signalanlegg og annen infrastruktur. Tirsdag 28. juni var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring i «bruddområdene» i Moss sentrum og på Dilling i Rygge.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 30. juni 2022 klokken 09:17

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 10:11

Kvinne og mann i vernetøy foran jernbanespor

Prosjektleder (dagsone) Gørild Malm Kristiansen orienterer statsråd Jon-Ivar Nygård om arbeidene på Dilling. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

På denne siden:

Ledsaget av Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund og prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane NORs utbyggingsprosjekt Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) fikk statsråden med egne øyne se at Bane NOR utnytter den togfrie perioden godt.

Omfattende arbeid

Lange store deler av Østfoldbanen jobbes det intenst med arbeid og vedlikehold på og ved spor.

I Moss sentrum orienterte byggeleder Hans Arne Økland om omlegging av vann- og avløp ved eksisterende spor, som gjøres for å forberede grunnstabiliserende tiltak.

Prosjektleder Gørild Malm Kristiansen orienterte om arbeidene på Dilling. Her installeres blant annet anleggsveksel i hovedsporet for å kunne transportere inn jernbanekritisk materiell, det utføres grunnstabiliserende tiltak for nye spor, det jobbes med signalanlegg og kontaktledning – og det etableres flere kryssende føringsveier under eksisterende spor.

Viktig kunnskap

Konsernsjef Gorm Frimannslund sier det er viktig at politisk ledelse selv får erfare at Bane NOR utnytter den togfrie perioden godt, og at de får kunnskap om hva som gjøres og hvorfor.

- Det er bra at statsråden tar seg tid til å reise ut og se på arbeidene vi gjør. Han fikk grundige orienteringer av Bane NORs folk, og inntrykket mitt er at han var godt fornøyd med det han så, sier Frimannslund.

 


Publisert: 30. juni 2022 klokken 09:17

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 10:11