Inviterer til markedsdialog

Bane NOR inviterer til markedsdialog 8. februar i Moss for kommende entreprise UE 02 – forberedende arbeider.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 31. januar 2023 klokken 10:43

Oppdatert: 31. januar 2023 klokken 10:43

Entreprisen omfatter en rekke grunnarbeider som VA, vei, støttekonstruksjoner, motfylling, massetransport, betongarbeider, tunnel og forskjæring, samt etablering av riggområder og riggfasiliteter. Anskaffelsen er planlagt gjennomført via TransQ og er planlagt kunngjort medio februar. Bane NOR ønsker å informere om omfang i entreprisen og annen relevant informasjon.

Bane NOR ønsker også å benytte anledningen til å informere markedet om status for kommende entreprise HE02 Kransen nord som er en del av hovedarbeidene.

Prosjektet jobber nå med kontraktstrategi og konkurransegrunnlag og ønsker i den forbindelse å informere markedet om status og motta tilbakemeldinger på de planer som foreligger.

Påmelding via e-post til morten.sigvardsen@banenor.no


Publisert: 31. januar 2023 klokken 10:43

Oppdatert: 31. januar 2023 klokken 10:43