Når vi sprenger der du bor

Her har vi samlet informasjon til deg som vil følge med på hva vi jobber med under byen.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 13. januar 2023 klokken 13:48

Oppdatert: 13. januar 2023 klokken 15:28

Borrerigg i tunnel

Det meste av arbeidet som gjøres i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor mellom Sandbukta og Såstad, skjer i tunnel. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Mossetunnelen sprenges nå like under Moss sentrum, og det betyr at mange blir berørt, både beboere og andre som oppholder seg i byen. Her har vi samlet informasjon til deg som vil følge med på hva vi jobber med under byen.

Store deler av arbeidet skjer i tunnel

Store deler av anleggsarbeidet som gjøres for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad skjer i tunnel under bakken. Vi bygger to tunneler som blir hovedløp for jernbanen:

  • Carlbergtunnelen som skal gå fra Moss sentrum i nord og til Carlberg i sør
  • Mossetunnelen som strekker seg fra Sandbukta i nord og til Moss sentrum

Akkurat nå sprenger vi også rømningstunnel fra Mossetunnelen med utløp ved Mossehallen.

Støy oppleves ulikt

Støyende arbeider som sprengning og boring oppleves ulikt fra person til person. Støy og vibrasjoner forplanter seg i bakken og videre over i husene. Det er mye som påvirker støy og vibrasjon, og det kan endre karakter alt etter om det mye fjell mellom tunnel og bakken over, eller om det er mest løsmasse. I noen bygg vil man merke det godt, mens andre bygg er mindre berørt.

Kontakt oss gjerne

Blir du plaget av støy og vibrasjoner kan du ta kontakt med vår nabovakt. Dette er en tjeneste vi tilbyr for å ivareta deg som innbygger så godt vi kan. Vi svarer på spørsmål du skulle ha, og vil forsøke å tilrettelegge med de midler vi kan, for at arbeidene våre skal forstyrre deg minst mulig i hverdagen.

Telefonnummer til nabovakttelefon: 400 27 579 (bemannet mandag - fredag 08:00 - 21:00 og lør-søn 08:00 - 19:00)

MossIA vakttelefon kan kontaktes ved driftsrelaterte hendelser. Det kan for eksempel forekomme injeksjonsmasse i overflaten i forbindelse med tunneldrivingen. Telefon: 48 21 64 51.

Epost til nabovakt: moss_utbygging@banenor.no

SMS-varsling når vi sprenger

Du kan følge med på når vi sprenger ved å melde deg på vår varslingstjeneste. Da får du SMS hver gang vi sprenger i ditt område.

På denne siden kan du også se se hvor langt vi har kommet med sprengningsarbeidet, og hvor nært vi er din bolig eller din arbeidsplass. 


Publisert: 13. januar 2023 klokken 13:48

Oppdatert: 13. januar 2023 klokken 15:28