Har utlyst sentral entreprise for områdestabilitetstiltak

Bane NOR har nå kunngjort entreprisen for grunnforsterkningsdelen av områdestabilitetstiltakene i Moss sentrum.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 1. desember 2022 klokken 20:13

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Moss sentrum sett fra fugleperspektiv.

Moss sentrum, november 2022. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Frist for å søke om prekvalifisering er satt til 30. desember 2022. Bane NOR vil deretter evaluere de innkomne søknadene, de beste leverandørene pre-kvalifiseres.  

De prekvalifiserte vil i løpet av januar inviteres til å levere tilbud.

Det tas sikte på å tildele kontrakt i mai/juni 2023, og det antas at arbeidene vil starte i løpet av sommeren 2023.

Områdestabilitet

Entreprisen for grunnforstrekning inneholder blant annet alle jet-  og kalksementpeler som inngår i områdestabilitetstiltakene.

-Før vi kan begynne å bygge sentrumskulvert og jernbanestasjon, må vi oppnå tilfredsstillende områdestabilitet. Derfor er dette er en viktig entreprise å få landet. Den legger på mange måter grunnlaget for det videre arbeidet i sentrum, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen.

Spesialtilpasset

- Vi har brukt høsten til å jobbe ut konkurransegrunnlaget. Kontrakten er spesialtilpasset situasjonen i Moss, og sikkerhet vil styre gjennomføringen av arbeidene. Planlagt fremdrift og kompensasjonsformat er unikt, og legger til rette for at entreprenøren skal sette sikkerhet foran fremdrift, forteller Bane NORs prosjektsjef, Eirik Harding Hansen.

Opsjoner
Kontrakten inneholder flere store opsjoner på videre arbeid med grunnforsterkning for hovedarbeidene i Kransen, stasjonsområdet og Kleberget, samt den planlagte støtteveggen i Fjordveien. 

Utlysningen finnes her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2022-669880(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 1. desember 2022 klokken 20:13

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58