Befaring med nødetatene

Kontakt med nødetatene er en viktig del av beredskapsarbeidet i Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad. Sist uke tok vi blålysetatene med på befaring på anlegget.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 16. desember 2022 klokken 09:14

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58

Menn i uniform og anleggstøy avbildet utendørs

Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Redning fra byggegropen på Carlberg var hovedtema for befaringen, som vi gjennomførte sammen med entreprenøren vår, MossIA.

Ambulansetjenesten ved Sykehuset Østfold, Mosseregionen interkommunale brann og redning, samt Moss politistasjon var alle representert på befaringen, sammen med HMS-personell fra Bane NOR og MossIA.

Foruten å se nærmere på redning fra byggegrop, var gruppen også nede i Carlberg- og Mossetunnelene, blant annet for å se på rømningsveier.

I tunnelene så vi blant annet nærmere på redningskamrene som er plassert flere steder, og som arbeiderne kan evakuere til om det for eksempel skulle oppstå brann. 


Publisert: 16. desember 2022 klokken 09:14

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:58