Bane NOR inviterer til markedsdialog

I forbindelse med at grunnarbeidene i Moss sentrum nylig ble avbestilt, inviterer Bane NOR til markedsdialog for en ny rådgiverkontrakt.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 10. mai 2022 klokken 12:07

Oppdatert: 20. februar 2023 klokken 13:16

Bane NOR skal bygge dobbeltspor gjennom Moss kommune, på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i syd, inkludert en ny jernbanestasjon i Moss sentrum. Grunnarbeidene i Moss sentrum ble nylig avbestilt, på grunn av at totalentreprisekontrakten mellom Bane NOR og MossIA var basert på helt andre forutsetninger for arbeidene i Moss sentrum, enn det som har blitt avdekket av supplerende grunnundersøkelse og beregninger. Nå planlegger vi for en rekke utførelsesentrepriser slik at arbeidene i Moss sentrum kan gjenopptas snarest mulig.

Bane NOR har avbestilt arbeidet i Moss sentrum fra MossIA

Årsaken er at totalentreprisekontrakten mellom Bane NOR og MossIA er basert på helt andre forutsetninger for sonen i Moss sentrum, enn det som ble avdekket av de supplerende grunn- og kvikkleireundersøkelsene som ble gjennomført sommer/høst 2020.

Dialogmøter i uke 21

Prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad planlegger å gå ut i markedet med en større rådgiverkontrakt for Moss sentrum høsten 2022. Rådgiverkontrakten vil omfatte alle relevante fag, med unntak av jernbaneteknikk. I den anledning inviterer vi til markedsdialog. I dialogmøtene ønsker vi å informere om den kommende rådgiverkontrakten for Moss sentrum, ulike løsningskonsepter og status for prosjektet. Dialogmøtene er planlagt gjennomført i uke 21.

Se presentasjon om prosjektet

Interesserte rådgivere kan ta kontakt med fagansvarlig for leverandører Morten Sigvardsen: morten.sigvardsen@banenor.no / 90118565


Publisert: 10. mai 2022 klokken 12:07

Oppdatert: 20. februar 2023 klokken 13:16