Områdestabiliteten i Moss er grundig vurdert

Kristoffer Skjolden Skau, direktør Geodata og teknologi i NGI, har skrevet tilsvar på debattinnlegg i Moss Dagblad. Den kan leses her.

Publisert: 9. september 2021 klokken 12:24

Oppdatert: 9. september 2021 klokken 12:25

I et  debattinnlegg(├ąpnes i ny fane) i Moss Dagblad fredag 26. august om utfordringene med kvikkleire og jernbaneutbyggingen i Moss påstår Rune Østgård at NGI ikke har vurdert områdestabiliteten i henhold til NVEs kvikkleireveileder. Det er feil. NGI følger gjeldende regelverk. 

I NVEs veileder skal terrenghelning brattere enn 1:20 inngå i vurdering av løsneområdet for kvikkleireskred i forbindelse med avgrensning av aktsomhetsområder. Dette gjøres i et tidlig stadium for å identifisere områder man skal se nærmere på. I forbindelse med avgrensning av selve løsneområdet til kvikkleirefaresonen gir veilederen mulighet for at dette kan gjøres mer nøyaktig, og det er vanlig norsk praksis å benytte terrenghelning 1:15 som kriterie, altså en litt brattere terrenghelning enn 1:20. Dette er klarere beskrevet i NVE veileder 7/2104.

Fra 2020 har NGI lagt ned betydelig arbeid for å utrede områdestabiliteten i Moss Havn og Moss Sentrum. Det er utført et stort antall grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger for å få oversikt over faresonene, og det er faktisk slik at antall og utstrekningen av kvikkleiresonene som er identifisert i prosjektet blir uendret om det benyttes terrenghelning brattere enn 1:15 eller brattere enn 1:20 for å avgrense aktsomhetsområdene. Det samme gjelder forslag til stabilitetsforbedrende tiltak.

Kort sagt har NGI gjort en grundigere vurdering enn NVEs veileder krever, men likefult i tråd med retningslinjene i veilederen.

Av Kristoffer Skjolden Skau, direktør Geodata og teknologi, NGI.


Publisert: 9. september 2021 klokken 12:24

Oppdatert: 9. september 2021 klokken 12:25