Bane NOR planlegger oppstart av arbeider i Moss sentrum

Publisert: 26. august 2021 klokken 10:10

Oppdatert: 26. august 2021 klokken 10:11

Mellom februar og august i år har det vært stille fra Bane NORs jernbaneprosjekt i sentrum. Det vil si, vi lot maskinene stå i ro, men på prosjektet ellers har det vært hektiske måneder. Den nye informasjonen om grunnforholdene gjorde at vi som prosjekt måtte endre planer og tenke litt nytt. Vi hadde allerede en omfattende plan for grunnforholdene parallelt med jernbaneutbyggingen, men disse ble nå skjøvet på. De siste månedene har vi prosjektert flere sikkerhetstiltak med fokus på grunnstabilitet, alt for å sikre at grunnen holder seg sterk og stabil over tid.

Disse stabiliserende tiltakene må på plass før vi starter ordinære jernbanearbeider igjen. Tiltakene har blitt kvalitetssikret flere ganger av både intern og ekstern geofaglig ekspertise. Vi har bemannet opp og styrket vår geofaglige kompetanse på prosjektet, i tillegg til å opprette et fagråd med eksterne geofaglige eksperter. Hver eneste fase av prosjektet vil gå gjennom en rekke kvalitetssikringer før vi starter opp arbeider fremover.

Det er viktig å snakke om den frykten og engstelsen som oppsto etter raset på Gjerdrum. Alle ble skremt av det—også vi i Bane NOR. Derfor har vi også jobbet knallhardt for å innhente informasjon og kvalitetssikre at slikt ikke skal skje i Moss. Ingen ønsker at det skal rase ut, ingen ønsker at noe galt skal skje når vi bygger jernbane gjennom Moss. Til forskjell fra Gjerdrum så kan vi jobbe preventivt og unngå å sette oss i farlige situasjoner. Hendelsen i Gjerdrum understreker hvor viktig dette arbeidet er. Vi har gjennomgått rutiner, og det er lagt opp til omfattende kontroller og befaringer av arbeidene. Vi har en rekke overvåkingssystemer på plass og disse måler både setninger, bevegelser og vanntrykk. Det er viktig at det er god balanse i bakken og våre prosjekterte løsninger tar høyde for det. Vi setter ikke i gang arbeider uten å føle oss trygge på at det er sikkert, og våre arbeider skal ikke forårsake noe forverring av grunnforholdene.

I august startet vi forsiktig opp igjen arbeidene på et lite testfelt nede i Værlegata. Der setter vi totalt 20 jetpeler (sementpeler) i bakken og måler så hver eneste en for å se hvordan de setter seg i grunnen, i tillegg til hvordan de eventuelt påvirker bakken rundt. Vi har satt opp et omfattende overvåkingssystem rundt dette feltet og våre ingeniører og geofaglige ekspertise følger nøye med. Resultatene fra dette testfeltet gir oss verdifull informasjon til videre arbeide i området. Så langt viser resultatene at pelene står godt og at det er minimal påvirkning av områdene rundt, noe som er veldig positivt for veien videre.

Så fort testfeltet er ferdig og kontrollert, er planen å starte forsiktig opp med disse grunnstabiliserende tiltakene i løpet av september/oktober. Vi skal bruke god tid på disse arbeidene. Arbeidene som er planlagt er alle sikkerhetstiltak, dvs stabiliserende tiltak som må være på plass før vi kan starte opp de ordinære arbeidene. Tiltakene handler om å skape motvekt og balansere forholdene i bakken slik at man unngår å øke risikoen for at noe sklir ut eller raser. Underveis gir vi god tid til herding og kontroller. Hvert tiltak vi utfører vil heve sikkerheten i dette området. Vi tar ingen sjanser og vil gjøre dette så kontrollert som vi kan. Sikkerhet kommer alltid først, og slik blir det også fremover.


Publisert: 26. august 2021 klokken 10:10

Oppdatert: 26. august 2021 klokken 10:11