Åpent brev til innbyggerne i Moss

Bettina Sandvin, Prosjektdirektør i Utbygging Øst, publiserer her et åpent brev til innbyggerne i Moss.

Publisert: 24. mars 2021 klokken 15:28

Oppdatert: 24. mars 2021 klokken 15:31

Vi har alle sett de skremmende bildene fra Gjerdrum. Det er veldig lett å forstå at de som bor i Moss sentrum er bekymret.

Det bidrar selvsagt til bekymringen at vi har avdekket dårligere grunnforhold enn vi tidligere hadde informasjon om. Men merk dere ordet «avdekket». Grunnforholdene i Fjordveien er ikke skapt av Bane NOR, de er avdekket i forbindelse med våre arbeider. Selvsagt skulle vi helst sett at dette ble avdekket på et tidligere tidspunkt, og vi jobber for å finne ut hvorfor det ikke skjedde.

Nå er det jo ikke slik at vi var uvitende om at det er utfordrende grunnforhold. Alle arbeider som hittil er utført i sentrum er nettopp tiltak for å forsterke grunnen eller forbedre stabiliteten.  Men her og nå sitter vi altså med utvidet kunnskap om grunnforholdene i Fjordveien, og denne informasjonen må vi ta hensyn til i vårt videre arbeid.

Noen ser ut til å tenke at bare Bane NOR stopper anlegget, så forsvinner problemet. Det er ikke tilfellet. Grunnforholdene er som de er. Det er selvsagt en teoretisk mulighet for Bane NOR å pakke sammen og avbryte prosjektet, men det vil ikke endre på faktum. Stabiliteten er dårlig, og grunnen bør uansett forsterkes i enkelte områder. For Bane NOR er det ikke et reelt alternativ å forlate området og overlate dette til andre. Samfunnet er tjent med at jernbanen byges. Moss kommune og innbyggerne innenfor kvikkleiresonen er tjent med at vi forbedrer stabiliteten i disse områdene.

Anleggsarbeidene og grunnforsterkingene som skal gjøres krever tid og all den gode geotekniske kompetansen vi har tilgjengelig. Vi gjør alt vi kan for å sikre at våre anleggsarbeider ikke skal utløse farlige situasjoner. Slik vi ser det, er dette det eneste riktige å gjøre.

Noen forsøker å mistenkeliggjøre intensjonene til både Bane NOR og de folkevalgte i Moss kommune. Det spilles på frykt og konspirasjonsteorier. Dette synes vi er trist.

En av konspirasjonsteoriene går ut på at Bane NOR og Moss kommune skal tjene penger på eiendomsutvikling og at dette er motivasjonen for å bygge jernbane gjennom Moss. Dette er ikke sant. Det er rett at statens eiendommer knyttet til jernbane forvaltes av et eget selskap, det har vært tilfellet siden 2001 ved etableringen av ROM Eiendom som da lå under NSB. Selskapet har et oppdrag fra Stortinget om å utvikle knutepunktene med blant annet boliger og næringsbygg, slik at flere velger utslippsfrie reiser med jernbanen.  I 2017 ble selskapet underlagt Bane NOR, men oppdraget er uendret. Det er viktig å merke seg at Bane NOR Eiendom (den gang ROM Eiendom) ikke var involvert i hvor trasé eller stasjoner skal legges, og at de må betale markedspris for eiendommer de ønsker å utvikle. Jeg kan forsikre om at det heller ikke er «god butikk» for staten å investere milliarder i jernbaneutbygging gjennom byen dersom intensjonen er å tjene penger på eiendom. Det som derimot er «god butikk» er å utvikle knutepunktene og investere i jernbane for å løse behovet for miljøvennlig transport. Det er altså dette som er grunnlaget for statens investeringer i Moss; at det skal løse et transportbehov for samfunnet.

Jeg registrerer at det i sosiale medier antydes at store deler at det politiske Moss har uredelige hensikter. Jeg er ikke politiker, men jeg gjør meg noen tanker om enkelte miljøers ordbruk når det debatteres i sosiale medier.  Selv har vi sett eksempel på at et enkeltmenneske hos en av våre rådgivere oppgis med fullt navn og telefonnummer sammen med en oppfordring om at «alle» bør ringe. Vi har også sett eksempel på aggressive uttalelser som at toppledere hos oss og hos våre kontraktsparter bør rulles i varm tjære. Vi har dessverre sett mange eksempler fra hele verden på at det finnes mennesker som faktisk agerer på grunnlag av slik retorikk. Det er ikke nødvendigvis forfatteren av slike innlegg som agerer, men så lenge vi vet at dette er tilfellet så holder ikke å si at «det var en spøk».

La meg være klar: Det er helt ok å være imot jernbaneutbygging og det er helt ok å stille kritiske spørsmål. Debattutsagn som dette er imidlertid ikke ok. Det er heller ikke ok å spre unødig frykt gjennom uriktig informasjon og konspirasjonsteorier. Det er rett og slett ufint å spille på at mennesker er bekymret.

Bane NOR er i Moss for å bygge jernbane slik at flere kan reise mer med tog - hverken mer eller mindre. Bane NOR har ikke skapt dårlig grunnforhold, vi har avdekket dem. Vi skal prosjektere nøye og vi skal bruke den tiden som er nødvendig for å gjøre dette rett. Vårt fokus er at byggingen skal gjennomføres trygt og at grunnforholdene skal bedres. Den dagen vi pakker sammen og reiser til neste prosjekt, skal Moss stå igjen med bedre grunnforhold i Fjordveien og et bedre togtilbud til sine innbyggere.


Publisert: 24. mars 2021 klokken 15:28

Oppdatert: 24. mars 2021 klokken 15:31