Å forsikre et jernbaneprosjekt

Et jernbaneprosjekt på størrelsen med nytt dobbeltspor gjennom Moss er stort og komplekst. Mange lurer på hvordan vi forsikrer et slikt prosjekt mot alt som kan oppstå av skader og uhell i forbindelse med våre arbeider. Vi vil derfor forsøke å forklare forsikringsordningen på en enkel måte.

Publisert: 14. april 2021 klokken 11:08

Bane NOR har mange ulike kontrakter i vår prosjektportefølje, og vi er forpliktet til å tegne ulike forsikringsdekninger for disse. Vi følger den bransjestandard som er vanlig i Norge og internasjonalt, og har valgt å etablere en såkalt byggherrestyrt prosjektforsikring for all aktivitet tilknyttet prosjektet Sandbukta-Moss–Såstad, og tilsvarende prosjekter.

Det innebærer blant annet at entreprenører og underleverandører er medforsikret i polisene som tegnes for prosjektet. Prosjektforsikringen består av to seksjoner, én for tingskade og én for ansvar. Den forventede kostnaden («Styringsrammen») for prosjektet er et naturlig og vanlig utgangspunkt for forsikringsverdiene i tingskadedekningen.

I den lokale debatten dukker det opp påstander fra tid til annen, blant annet påstand om at det figurerer et visst antall dødsfall i prosjektets forsikringsavtale. Dette er feil. Det finnes ikke noen referanse til antall dødsfall i Bane NORs forsikringsavtaler.

Videre har det vært forvirring rundt dette med å være selvassurandør. En selvassurandør bærer delvis eller fullt ansvar for skade eller tap. Før 2016 var Bane NOR Jernbaneverket, og dermed en del av staten, som er selvassurandør.

Et unntak fra dette var Follobanen, som på grunn av prosjektets størrelse og kompleksitet fikk aksept for en byggherrestyrt prosjektforsikring. Siden 2017 har Bane NORs virksomhet vært et foretak, og ikke del av statens ordning for selvassuranse. Vi har derfor etablert forsikringer for våre kontraktsforpliktelser på alle våre prosjekter.


Publisert: 14. april 2021 klokken 11:08