Hovedarbeidene for dobbeltsporet er i gang i Moss

Ordfører Hanne Tollerud fikk æren av å fyre den seremonielle første salven på den nye jernbanetunnelen under Moss.

Publisert: 29. november 2019 klokken 09:53

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 10:37

Bane NOR skal bygge ti kilometer med dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i Moss i nord til Såstad i Rygge i syd. Jobben inkluderer blant annet to jernbanetunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km samt ny stasjon i Moss. Hovedentreprenør for underbygningsarbeidene er MossIA, et arbeidsfellesskap mellom Acciona Construccíon og Implenia Norge AS.

- Dette er en gledens dag for Moss. Endelig er vi i gang, strålte ordfører Hanne Tollerud (A), for dagen omdøpt til «Dynamitt-Hanne».

- Det har vært en lang ventetid. I nærmere 30 år har vi jobbet med jernbaneutbygging gjennom Moss, og nå er vi endelig i gang! Jernbaneanlegget gir grunnlag for videre byutvikling og et bedre togtilbud. Det gjør oss til en mer attraktiv by, fastslo hun

Det var en spent ordfører som fikk være med sprengnigsbasen og fyrte av åpningssalven for forskjæringen på rømningstunnelen på Verket i Moss.

- Jeg er mektig imponert over de som gjør denne jobben. Både over selve sprengingen og hvor kontrollert den var og av sikkerheten rundt sprengningen, med varsling og vakter rundt om i området. Det gjør oss trygge vi som bor i byen, sa hun.

 

- Blåser en jernbanevind

Skal Norge løse sine klimautfordringer, må trafikken flyttes fra bil og over på mer effektive og klimanøytrale transportløsninger. Jernbanen tilbyr effektiv og energigjerrig kollektivtransport av mange mennesker, spesielt i raskt voksende byområder. Derfor er en storstilt satsing på jernbane og andre miljøvennlige kollektivløsninger avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet.

Dette tok Nils Aage Jegstad (H) fra transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, opp i sin tale til den feststemte forsamlingen.  

- Det blåser en jernbanevind over landet. Det henger tett sammen med klimadebatten. Vi ønsker at folk skal reise mer med jernbane. Det er det beste alternativet med hensyn til klima og utslipp, understreket han.

- Jernbanen er ryggraden for transport inn og ut av de store byene. Vi ønsker å redusere biltrafikken. Og vi har målsetning om å flytte mer gods fra vei til bane. Alt henger sammen og understreker viktigheten av jernbanesatsingen, sa Jegstad.

- Nå er vi i gang med arbeid på alle de tre InterCity-strekningene. I tillegg til arbeidene her i Moss bygger vi også jernbane mot Tønsberg og Hamar, påpekte Jegstad.

 

En viktig milepæl

Jarle Rasmussen, prosjektsjef for Bane NOR, er godt fornøyd med at man nå er i gang med hovedarbeidene.

- Vi har brukt tiden frem til nå med klargjøring av arealer og omlegging av spor slik at togtrafikken kan gå uhindret av anleggsarbeidene frem til nytt dobbeltspor kan tas i bruk om fem år. Og i et så langt løp som vi er gjennom er det viktig å stoppe opp og markere de viktige milepælene. Vi har hatt en flott dag sammen med våre samarbeidspartnere MossIA og spesialinviterte gjester, sa han.

Ikke minst syntes han det var hyggelig å få besøk av noen av de nærmeste naboene til anleggsområdet.

- Tilbakemeldingene er at de har satt pris på å bli med oss inn på riggområdet og se hva vi gjør i forbindelse med tunneldriving og sprengning. Det er krevende å bygge jernbane gjennom en by og et godt forhold til naboene er viktig. Vi skal gjøre det vi kan for at ulempene skal bli minst mulig, understreket han.

- Vi i MossIA - som er et arbeidsfellesskap mellom Implenia Norge AS og Acciona Constructión SA - skal gjøre vårt ytterste for å levere prosjektet på en trygg og sikker måte til Bane NOR og befolkningen i Moss og Rygge, betrygget prosjektleder Carsten Rosskamp, som var stolt over den historiske oppgaven.


Publisert: 29. november 2019 klokken 09:53

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 10:37