Bettina fra Moss ny prosjektdirektør

Sandvin skal lede Utbygging Øst, og får dermed ansvaret for utbyggingsprosjekter i Oslo, på Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og strekningen Kongsvinger-Elverum. Hun starter arbeidet i oktober.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 17. august 2020 klokken 12:57

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 10:37

- Dette er en svært spennende og krevende stilling, og jeg er utrolig godt fornøyd med at Bettina Sandvin har takket ja til utfordringen, sier Stine Undrum, utbyggingsdirektør i Bane NOR.

- Sandvin har lang erfaring med prosjektarbeid i alle former fra ulike perspektiv, og jeg er veldig glad for at også vi får gleden av hennes kompetanse. Jeg synes det er flott at vi på denne måten kan få til god erfaringsoverføring mellom de to store statlige aktørene Statens Vegvesen og Bane NOR.

Endringer etter omorganisering

Bettina Sandvin tar over tittelen som prosjektdirektør for Utbygging Øst etter Per Vilnes. Han har fått ansvaret for Utbygging Midt etter omorganiseringen av Bane NOR. «Gamle» Utbygging Øst er nå delt i to, og prosjektene på Hovedbanen, Gardermobanen og Dovrebanen er lagt under Utbygging Midt.

-  Omorganiseringen gjør at en rekke prosjekter blir flyttet over fra den gamle Infrastrukturdivisjonen til Utbygging. Det ville ikke vært mulig for én prosjektdirektør å håndtere alle prosjektene i «gamle» Øst. Nå har vi fått en ny prosjektdirektør på plass som forstår seg på prosjekter i både plan- og byggefase, og som ikke er redd for store infrastrukturprosjekter, så vi er godt skodd for årene som kommer, sier Undrum.

Gleder seg til å ta fatt

- Jeg er veldig glad i å jobbe med prosjekter, så jeg var ikke i tvil når det åpnet seg en mulighet for å jobbe i Bane NOR. Det er en organisasjon med høy kompetanse, og en spennende prosjektportefølje, så jeg kunne ikke la den muligheten gå fra meg, sier Bettina Sandvin. 

Sandvin har det meste av sin arbeidserfaring fra Statens Vegvesen. Der begynte hun som praktikant i 1987, og har blant annet fungert som byggeleder, prosjektleder og avdelingsdirektør, sist med ansvar for kontrakt og marked. Hun tror at erfaringen hennes kommer godt med i den nye jobben.

- Jeg er vant til å jobbe i og med prosjekter som skaper engasjement hos både befolkning, entreprenørbransje og politikere. Jeg tror også det er en styrke at jeg har erfaring fra å jobbe i en politisk styrt organisasjon, sier Sandvin.

- Jeg forstår selvsagt at det er noen forskjeller på veg og bane, så jeg får nok en bratt læringskurve. Men akkurat nå gleder jeg meg til å bruke mine erfaringer og kompetanse i en ny setting.


Publisert: 17. august 2020 klokken 12:57

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 10:37