Arkeologene fant eldgammel bronsespenne

Det er allerede blitt gjort spennende funn ved Såstad i Østfold. Metallsøkere har gått over noen av områdene, og skal også sjekke andre jorder innenfor planen. Et av funnene er en flott korsformet spenne av bronse fra folkevandringstiden (400 – 550 e. Kr.).

Publisert: 8. desember 2015 klokken 10:54

Oppdatert: 27. juni 2017 klokken 14:36

Den har vært brukt som en draktspenne for å feste et klesplagg sammen, altså en form for samtidens sikkerhetsnål. Slike draktspenner ble båret av både menn og kvinner. Mens mennene hadde en slik spenne festet til et klesplagg, bar kvinnene ofte flere korsformede spenner på sin klesdrakt.

Den korsformede spennen er et såkalt løsfunn, det vil si at det ble funnet i pløyningslaget og er uten noen sikker kontekst. Mest sannsynlig har den vært en del av gravutstyret til en person som ble gravlagt et sted i nærområdet.

Graven har trolig blitt ødelagt, og gjenstandene spredt utover. Kanskje den arkeologiske registreringen kan finne flere spor etter et ødelagt gravfelt i området?

Det er arkeologer fra Østfold fylkeskommune som utfører feltarkeologiske undersøkelser på jordene i Rygge kommune. Fornminneundersøkelsene utføres der det fremtidige dobbeltsporet skal gå.


Publisert: 8. desember 2015 klokken 10:54

Oppdatert: 27. juni 2017 klokken 14:36