Stanser togtrafikken i pinsen

Fredag kveld 26. mai stanser Bane NOR togtrafikken gjennom Skoppum og Holmestrand.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 23. mai 2023 klokken 13:26

Oversiktsbilde, tunnel. togskinne, skog og fjell

Sør for Tangentunnelen skal det meste av arbeidet pågå i pinsen.

- Arbeidene ved Tangentunnelen må gjøres i perioder med full stans i togtrafikken. Ved å utføre nødvendig arbeid i perioder med færre reisende enn normalt, slik som i pinsen, sikrer vi at færrest mulig reisende og pendlere blir berørt, sier Stein Ole Innset prosjektleder for Tangentunnelen.  

For å legge til rette for kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen, pågår det omfattende forbedringer på banestrekningen. Bane NOR bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal gi et bedre togtilbud gjennom fylkene. For tiden pågår det bygging på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker, i den forbindelse må Tangentunnelen oppgraderes og påkoblingsområdet for det nye dobbeltsporet klargjøres. Det vil være togstans på strekningen Stokke-Drammen-Brakerøya.

Døgnkontinuerlige arbeider 

For å utnytte tiden best mulig vil det pågå døgnkontinuerlige arbeider fra fredag kveld 26. mai, til tirsdag morgen 30. mai. Det vil foregå vegetasjonsrydding rundt tunnelåpningene. Det vil bli utført bergsikring, grave-, og sprengningsarbeider i område sør for tunnelen. I tillegg vil det være annen mindre aktivitet langs jernbanesporet i område. 

Vi oppgraderer og gjenbruker den eksisterende tunnelen fremfor å bygge ny tunnel. Dette gjør at vi ikke trenger å bygge ny fjelltunnel på over en kilometer med tilhørende rømningstunnel. Dette er bra for miljøet, fordi mindre bygging betyr redusert CO2-utslipp og mindre arealinngrep.

Konsekvenser for reisende

Det vil bli satt inn buss for tog. For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ. Vi oppfordrer reisende til å beregne god tid.

Trenger du å kontakte oss?

Vår nabokontakttelefon er bemannet alle hverdager fra kl. 9 til 15. I pinsen er telefonen bemannet hver dag fra kl. 9 til 15. Telefonnummer: 904 19 578. E-post unb@banenor.no

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253


Publisert: 23. mai 2023 klokken 13:26