Velkommen til åpen dag 10. september

Er du nysgjerrig på den nye togstasjonen og dobbeltsporet som bygges? Da bør du ta turen til åpen dag på nye Horten stasjon søndag 10. september klokken 11-14.

 • Vestfoldbanen
 • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
 • Prosjektnyheter
 • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 7. september 2023 klokken 19:50

Flyfoto av Horten stasjon, med visning til parkering

Oversiktsbilde over Horten stasjon sett fra sør mot nord. Kommer du fra Horten vil parkeringen ligge på høyre hånd etter broen, og på venstre hånd om du kommer fra E18. Bane NOR

Ønsker å vise frem stasjonen

- Vi i utbyggingsprosjektet gleder oss til å møte innbyggerne og andre som er nysgjerrige på den nye togstasjonen og dobbeltsporet som bygges, sier byggeleder og arrangementsansvarlig Marianne Hvaal Larsen.

Arrangementet er et samarbeid med Bane NOR og entreprenørene NRC og Sapinor. – Vi ønsker å vise frem stasjonen, så i år kan du gå natursti på Horten stasjon. I tillegg blir det mulig gå et stykke inn i Skottås-tunnelen, og se på og sitte i store kule maskiner. Det blir også mulig å få informasjon om prosjektet, og å snakke med prosjektledelsen, forklarer Larsen

Det blir enkel servering med noe å bite i og drikke til, legger hun til. Det er god plass til parkering bak «Jotronbygget», og har du bevegelseshemning og trenger å parkere nærmere inngangen, sier du ifra til parkeringsvakten. Da vil parkeringsvakten forklare veien. Du kan selvsagt også komme til fots eller med sykkel.

- Dette er jo en byggeplass hvor vi lager jernbane, så jeg oppfordre alle til å ta på gode sko og generelt klær etter værforholdene, sier Larsen.

Ny og moderne togstasjon

- På Horten stasjon vil det bli ca 650 parkeringsplasser. Det vil også bli ladestasjoner for elbil, kiss-and-ride, og busser kan stoppe rett utafor plattformen. Det blir sykkelhotell og gangbru fra Viulsrød mot oppgang til plattform og sykkelhotellet, forklarer Larsen

I tillegg etableres snøsmelteanlegg på plattformene slik at det skal være isfritt for passasjerene. Det vil også være en varmebu på hver plattform, og det tilrettelegges for solcelleanlegg på taket av stasjonen.

Utbyggingsprosjektet - Dobbeltspor Nykirke-Barkåker

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum, togparkering på Barkåker og oppgradering av Tønsberg stasjon.

- Utbyggingen startet for fullt i første halvår 2020, og det nye dobbeltsporet skal tas bruk i 2025. Da blir det mulig å kjøre fire tog timen mellom Tønsberg og Oslo, avslutter byggeleder Larsen. 

Åpen dag

 • Søndag 10.9.2023
 • Tid: 11-14
 • Gratis arrangement
 • Natursti på nye Horten stasjon
 • Vandring inn i Skottås-tunnelen
 • Mulighet til å snakke med prosjektledelsen i prosjektene på dobbeltsporet
 • Enkel servering  

Publisert: 7. september 2023 klokken 19:50