Marthinsen & Duvholt sikret seg den siste, store kontrakten

Torsdag 22. desember sikret Marthinsen & Duvholt AS seg den siste, store kontrakten i Nykirke-Barkåker prosjektet. Kontrakten er på 107 millioner kroner.

  • Prosjektnyheter
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Publisert: 22. desember 2022 klokken 10:49

To menn som  tar hverandre i hånden

Fra venstre: Hans Kjetil Traen, administrerende direktør hos Martinsen & Duvholt og Anders Dahl Johansen, prosjektsjef i Bane NOR Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Helt på tampen av året undertegnet firmaet kontrakt med Bane NOR som omfatter rehabilitering av Tangentunnellen (helt i nord-enden av prosjektet, sør for Holmestrand). 

­-Vi oppgraderer og gjenbruker den eksisterende tunnelen fremfor å bygge ny tunnel. På planstadiet opererte vi i begynnelsen med ny tunnel, men kom etter hvert fram til at det var mulig å oppgradere den eksisterende tunnelen. Dette gjorde at vi slapp å bygge ny fjelltunnel på over en kilometer med tilhørende rømningstunnel. Besparelsen var på rundt 450 millioner kroner.  Dette er også bra for miljøet, fordi mindre bygging betyr redusert CO2-utslipp og mindre arealinngrep, sier prosjektsjef i Bane NOR, Anders Dahl Johansen.

Intenst prosjekt
Marthinsen & Duvholt er en lokal grunnentreprenør som har med seg NRC som underentreprenør på jernbaneteknikk.
-Bane NOR er en veldig viktig kunde for oss. Dette er et veldig intenst prosjekt som hovedsakelig må løses i sommermånedene. Det krever mye god planlegging og maks fokus på sikkerheten, og vi har allerede klare framdriftsplaner. Vi har fordeler med at vi har vært borti lignende jobber før, og av at vi er i Skanska-familien, sier Hans Kjetil Traen, administrerende direktør hos Marthinsen & Duvholt.

Viktig ledd
Bane NOR bygger to nye dobbeltspor: Drammen-Kobbervikdalen, og Nykirke-Barkåker. Når disse parsellene er ferdig bygd ut har vi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo. Sammenhengende dobbeltspor gjør at folk kan bo i en by og jobbe i en annen, uten å være avhengig av bil på reiser til jobb eller skole. For å få til dette, må flere mindre prosjekter utføres samtidig og være ferdige til august 2025.


Publisert: 22. desember 2022 klokken 10:49