Undertegnet Bane NOR-kontrakter

Torsdag 15. desember ble det kontraktfestet: Marthinsen & Duvholt AS skal bygge togparkeringen på Barkåker, og Baneservice AS skal bygge om Tønsberg stasjon.

  • Prosjektnyheter
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Publisert: 15. desember 2022 klokken 15:52

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 09:29

To menn signerer kontrakt, en kvinne og mann står bak. Foran på bordet står det en bløtkake

Bak fra venstre, Gro Helen Skaar, prosjektleder i Bane NOR og Hans Petter Ytterbøe, prosjektleder i Marthinsen og Duvholt. Foran fra venstre Hans Kjetil Traen, administrerende direktør i Marthinsen og Duvholt og Lars Andre Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR. Anne Mette Storvik, Bane NOR

Bane NOR bygger to nye dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen, og Nykirke-Barkåker.  Begge prosjektene har planlagt åpning 2025. Når disse parsellene er ferdig bygd ut har vi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo. Sammenhengende dobbeltspor gjør at folk kan bo i en by og jobbe i en annen, uten å være avhengig av bil på reiser til jobb eller skole. For å få til dette, må det bygges togparkering og det må gjøres tiltak på Tønsberg stasjon.
-De leverte det beste tilbudet sammenlagt på kriteriet kvalitet/gjennomføring og pris, sier Lars André Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR.

Lokale ringvirkninger
Marthinsen & Duvholt er en lokal grunnentreprenør som har med seg NRC som underentreprenør på jernbaneteknikk. Baneservice er i seg selv ikke en lokal entreprenør, men prosjektet er bemannet opp fra området Vestfold/Telemark. De har også med seg noen lokale firmaer som underentreprenører.

Med tanke på miljøet
Bane NOR har vedtatt å bruke det internasjonale miljøsertifiseringssystemet BREEAM (tidligere CEEQUAL) i alle utbyggingsprosjekter. Hensikten med dette er å gjøre Bane NORs prosjekter mer miljøvennlige og bærekraftige. Begge kontraktene er inngått med en opsjon på BREEAM-sertifisering som løses ut umiddelbart etter inngått kontrakt.

Togparkeringen på Barkåker
Kontrakten heter «UNB11 – Togparkering Tønsberg, og er på 248,4 MNOK.
Marthinsen & Duvholt skal bygge nytt togparkeringsanlegg med 7 spor, plass til 14 togsett, servicebygg og tekniske installasjoner. Dessuten skal de bygge om Brekke bro.

Grenser mot nytt dobbeltspor
Togparkeringen ligger rett ved starten på det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker, og får derfor grensesnitt mot entreprisene der. Arbeidet starter på nyåret 2023, og skal være ferdig samtidig med dobbeltsporet i august 2025.

-Gratulerer, greit å få avklart dette før jul! Togparkeringen ligger inne i en effektpakke hvor målet er fire tog i timen i grunnrute mellom Tønsberg og Oslo. Togparkeringen er veldig viktig i denne sammenhengen, sier Lars André Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR. Tangerås understreker også viktigheten av å ivareta sikkerhet underveis i prosjektgjennomføringen.

-Vi er godt fornøyde med konkurransen, selv om vi skulle ønske vi hadde vært i mål litt tidligere på grunn av sommerstengning  av jernbanen i 2023, sier ass. prosjektsjef i Bane NOR, Rune Røer, som gleder seg til å begynne å bygge.

-Bane NOR er en veldig viktig kunde for oss. Dere er en god og viktig samarbeidspartner, og vi gleder oss til å vise oss tilliten verdig. Vi opplever at vi har en god forståelse av prosjektet og innser at juleferien ikke blir spesielt lang i år. Vi er klar over at det er mange utfordringer, men sikkerheten er for oss det aller, aller viktigste, sier Hans Kjetil Traen, administrerende direktør hos Marthinsen & Duvholt.

Bak, fra venstre: Gro Helen Skaar, prosjektleder i Bane NOR og Hans Petter Ytterbøe, prosjektleder i Marthinsen & Duvholt.  Foran, fra venstre: Hans Kjetil Traen, administrerende direktør hos Martinsen & Duvholt og Lars André Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR

Tønsberg stasjon skal bygges om
Kontrakten heter «UNB15 – Innføring Tønsberg stasjon» og er på 381,7 MNOK.
Baneservice AS skal rive spor 3-6 og et servicespor på Tønsberg stasjon, og bygge spor 3 og 4 og ny plattform til spor 4. Spor 1 og 2 skal renoveres der det er nødvendig, og plattformer skal heves og forlenges. Det skal bygges en ny støttemur mot Lerches gate og diverse masser skal skiftes ut i stasjonsområdet. Arbeidet starter på nyåret 2023, og skal være ferdig samtidig med dobbeltsporet i august 2025.


Alt henger sammen
-Bane NOR, Utbygging sør, har ca 200 ansatte personer nå og vi har et årlig budsjett på ca. 5 milliarder kroner. Vårt mål er fire tog i timen i grunnrute hver vei mellom Tønsberg og Oslo. Dette prosjektet er veldig viktig for å kunne ta ut effekten av de andre utbyggingene på Vestfoldbanen, sier Lars André Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR.
-Det er viktig at vi samarbeider og bruker ressursene der de trengs mest, sier Tangerås som understreket viktigheten av HMS i alle ledd, ikke minst i forhold til alt som har med spennings-satt anlegg å gjøre.

- Vi er svært glade for denne kontrakten. Sikkerhet og kvalitet har høyeste prioritet i Baneservice, og når vi nå går i gang med prosjektet er jeg er sikker på at i god dialog med Bane NOR skal vi få til en trygg og effektiv gjennomføring, sier Kjersti Kanne, administrerende direktør i Baneservice.

-Det skal bli deilig å komme i gang, nesten synd at jula kommer imellom! Det kan være en fordel at vi er inne på flere prosjekter for Bane NOR slik at vi kan sjonglere med ressursene, sier Andreas Ekman, prosjektleder i Baneservice.
Fra venstre: Andreas Ekman, prosjektleder i Baneservice, Kjersti Kanne, administrerende direktør i Baneservice, Lars André Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR og Thomas Slevikmoen Høgli, prosjektleder i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR


Publisert: 15. desember 2022 klokken 15:52

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 09:29