Sidespor og sporveksel ved Kopstad

I tilknytning til nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker tilrettelegges også spor for en fremtidig Kopstad godsterminal. Dette innebærer at ca. 1 km av eksisterende spor lengst nord blir liggende.

Publisert: 22. januar 2021 klokken 11:11

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:28

På illustrasjonen over er det som skal bygges på vestsiden av E18 nord for Kopstadkrysset tegnet inn. Det nye dobbeltsporet vises som heltrukne oransje streker. Eksisterende spor, som blir liggende tilrettelagt for godsterminalen, er markert som en stiplet oransje linje.

Detaljprosjektering av sporet kan medføre noen mindre tilpassinger av løsningen.

På illustrasjonen under er en del detaljer tatt bort, for å gjøre det lettere å se dobbeltsporet, sidespor og sporveksler. De svarte «pilspissene» er sporveksler.

På bildet under kan du se et bilde av det samme området - fotografert fra nord med drone:

Det eksisterende sporet som blir liggende tilrettelagt for godsterminalen synes til venstre i dette bildet. Det nye dobbeltsporet vil gå til høyre for bassenget


Publisert: 22. januar 2021 klokken 11:11

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:28