Vis respekt for avsperringene!

Når vi bygger nytt dobbeltspor, er mange tunge maskiner sving. Digre lastebiler med tonnevis av stein, grus og jord på lasteplanet. De største av dem veier hele åtti tonn når de er fullastet. Det er ikke uten grunn at det er adgang forbudt for uvedkommende innenfor gjerdene.

Publisert: 24. september 2020 klokken 13:40

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:29

Det er for din egen sikkerhets skyld at du ikke må bevege deg inn på anleggsområdet. Målet vårt er å gjennomføre utbyggingen uten uhell. Alle skal komme hele hjem. Det kan du hjelpe oss med.

Vi er helt avhengige av at du som bor eller beveger deg i nærheten av anleggsområdet, som strekker seg fra Kopstad i nord til Barkåker i sør, er oppmerksom på skilting, gjerder, signaler og beskjeder. Husk at avsperringene også gjelder på søndagsturen, selv om det ikke pågår arbeid.

Stort anleggsområde

Det nye dobbeltsporet blir nesten 14 km langt. Det er aktivitet mange steder og på et stort område. I tillegg til strekningen der jernbanesporet skal gå, er det trafikk på anleggsveier, og aktivitet ved deponiene hvor vi dumper f.eks. stein som sprenges ut fra tunnelene.

Noen steder er området sperret av med høye flettverksgjerder. Andre steder består avsperringen av oransje alpingjerder av plast. Selv om alpingjerdene er mindre solide, betyr ikke det at det ikke «er så nøye» med disse gjerdene. Ingen må ta seg forbi.  

«Skal bare…»

Kanskje er turområdet du bruker til vanlig sperret av. Kanskje går snarveien til klassekameraten din gjennom det som nå er en byggeplass. Da er det veldig viktig å ikke falle for fristelsen og «bare». De fleste løypene har fått nye alternativer som skal være merket. Bruk dem!

Alle som arbeider på anlegget, registrerer seg ved hjelp av en app på telefonen. Det hjelper entreprenøren til å ha oversikt over hvem som er hvor. Hvis uvedkommende tar seg inn på området, har vi ingen mulighet til å vite hvor de er. Det kan skape farlige situasjoner.

Vi har ved flere anledninger sett og snakket med uvedkommende inne på området. Til alt hell har vi foreløpig unngått uhell og skader.

Det er også noen som river ned gjerder som sperrer av området for å krysse anleggsvei. Dette kan medføre livsfare med tanke på at det kan komme anleggsmaskiner på nesten 80 tonn kjørende rundt svingen.

Riktig utstyr og kunnskap er avgjørende

Arbeidene som gjøres i forbindelse med en slik utbygging kan utgjøre en stor risiko for liv og helse uten riktig sikring. Det er derfor alle som jobber på anleggsområdet er pålagt å ha på seg personlig verneutstyr, som synlighetsklær, vernesko, hjelm og vernebriller. Selv om det har vært aldri så varmt i sommer, er kortbukser fy-fy på anleggsområdet. Og på denne arbeidsplassen handler det utelukkende om sikkerhet.  

Alle på som skal jobbe på anleggsområdet må også gjennomføre sikkerhetskurs som er spesielt tilpasset akkurat denne utbyggingen før de får slippe inn uten følge. Det er ingen unntak. Selv anleggsarbeidere med et helt yrkesliv bak seg må gjennomføre kurset først. Sikkerheten kommer alltid i første rekke.

Snakk med barna

Vi forstår at store anleggsmaskiner kan være spennende for både store og små. Vi har planer om å åpne opp for skuelystne i ordnede former når vi kan få det til trygt og trivelig.

I mellomtiden ber vi om hjelp fra foreldre, lærere og andre voksne om å følge litt ekstra med på egne og andres barn, fortelle dem at de ikke må ta seg inn på anleggsområdet – og å være litt ekstra forsiktig nå i byggeperioden.

Selv om anleggstrafikken i all hovedsak foregår inne bak avsperringene, vil det kunne skje at de kjører på samme vei som barn og unge går langs. Det kan være nyttig å minne om at selv om man som fotgjenger lett får øye på lastebilen, er det ikke like enkelt for sjåføren. Store kjøretøy har store blindsoner. Derfor er det alltid viktig å forsikre seg om at man har sett hverandre.

Takk for at du hjelper oss å få alle hele hjem!


Publisert: 24. september 2020 klokken 13:40

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:29